Maturita

Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2024

V níže uvedených dokumentech, zejména v Pokynu, najdete podrobnosti k maturitním zkouškám. Věřím, že se ke zkouškám řádně a odpovědně připravíte, a přeji vám, abyste je úspěšně zvládli.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Pokyny

Pokyn ředitelky školy k maturitním zkouškám ve školním roce 2023–2024

Maturitní práce tříd lycea

Žádost o registraci MP 2023_2024stáhnout
Metodické pokyny – maturitní písemná prácestáhnout
Kritéria hodnocení písemné maturitní prácestáhnout
Kritéria hodnocení obhajob písemné maturitní prácestáhnout 

Kritéria hodnocení MZ

Kritéria hodnocení praktické MZK (PS, LA, AZT)stáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušekstáhnout
Hodnocení maturitní zkoušky JAN stáhnout
Kritéria hodnocení písemné části JAN 1. částstáhnout
Kritéria hodnocení písemné části JAN 2. částstáhnout
Změna v hodnocení DT JANstáhnout
Hodnocení maturitní zkoušky JCL stáhnout
Příloha 2_bodová škála pro hodnocení PP_JCLstáhnout
Příloha 3_bodová škála pro hodnocení ÚZ_JCLstáhnout
  
Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZKstáhnout
  

Témata

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z JCLstáhnout
Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulkustáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazykastáhnout

V níže uvedených souborech najdete témata jednotlivých předmětů maturitních zkoušek.

Nepřipravujeme žáky na maturitní zkoušku z Informačních a komunikačních technologií.

Rozpisy maturit

Termíny maturitních zkoušek v jarním období 2024

  • přihláška k písemné maturitní práci lycea                           do 20. 10. 2023
  • termín odevzdání maturitní písemné práce LY                    do 29. 3. 2024
  • vypracování posudků maturitních prací                                do 19. 4. 2024
  • předání posudků maturitních prací žákům LY                          30. 4. 2024
  • ředitel zveřejnění školní seznam literárních děl                  do 29. 9. 2023
  • žák odevzdá vlastní seznam literárních děl                          do 29. 3. 2024

Studijní volno    2. 5. – 17. 5. 2024 (mimo dny, ve kterých žák koná MZ)

Dílčí zkoušky společné části MZK (didaktické testy) 2. 5. – 10. 5. 2024

Písemné práce  3. 4. 2024 JAN

                             4. 4. 2024 JCL

Praktické maturitní zkoušky

4. A, B, C             9. 5. – 15. 5. 2024

4. H                      9. 5. – 16. 5. 2024

Obhajoby maturitních prací

4. G                      15. 5. – 17. 5. 2024

4. E                      16. 5. – 20. 5. 2024

Ústní maturitní zkoušky (společná část MZ a profilové zkoušky)

4. B, G, H                 20. 5. – 24. 5. 2024

4. A, C, E                  27. 5. – 31. 5. 2024

vydání vysvědčení o maturitní zkoušce

pá 31. 5. 2024 (4. B, G, H)

pá 7. 6. 2024 (4. A, E, C)

Přezkoumání maturitní zkoušky 

Informace pro žadatele o přezkoumání didaktických testů

Žádosti žadatelů o přezkoumání zkoušky konané formou didaktického testu se podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici zde.

Europass – dodatek k osvědčení

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout níže. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ a anglickém EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf. Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Asistent zubního technikaCZEN
Zdravotnické lyceumCZEN
Praktická sestraCZEN