Maturita

Náhradní a opravný termín maturitních zkoušek tříd 4.A, 4.G a 4.L je stanoven na 7. 9. 2021 v budově školy. Rozpisy s časy obdrží žáci mailem do 1. 9. 2021.

Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2021

Legislativními úpravami došlo ke změně maturitních zkoušek. Nově zahrnuje společná část pouze didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky (podle volby žáka) – didaktický test nemusí konat žáci vybraných oborů, kteří odpracovali min. 160 hodin ve zdravotnických zařízeních. Ve školní profilové zkoušce je největší změnou skutečnost, že nemusíte konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a zkoušku cizího jazyka (pokud si ho žák zvolil). Více v Pokynu k maturitním zkouškám, podrobně se s ním prosím seznamte.

Věřím, že se všichni ke zkouškám řádně a odpovědně připravíte a přeji vám, abyste je úspěšně zvládli.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Pokyny

Pokyn ředitelky školy k maturitním zkouškám v roce 2020–2021

Maturitní práce tříd lycea:

Žádost o registraci MP 2021_2022stáhnout
Metodické pokyny – maturitní písemná prácestáhnout
Kritéria hodnocení písemné maturitní prácestáhnout
Kritéria hodnocení obhajob písemné maturitní prácestáhnout 
Kritéria hodnocení PMZ_ZAstáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_AZTstáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_LAstáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušekstáhnout

Témata

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2021stáhnout
Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulkustáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazykastáhnout

V níže uvedených souborech najdete témata jednotlivých předmětů maturitních zkoušek.

Nepřipravujeme žáky na maturitní zkoušku z Informačních a komunikačních technologií.

Rozpisy maturit

Termíny maturitních zkoušek v jarním období 2021

Praktické MZ:

  • 4.A         10. 5. – 14. 5. 2021
  • 4.B         10. 5. – 14. 5. 2021
  • 4.E          17. 5. – 19. 5. 2021 obhajoby maturitních prací
  • 4.G         17. 5. – 19. 5. 2021 obhajoby maturitních prací
  • 4.L          10. 5. – 14. 5. 2021

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části MZ:

  • 4. A, C, L                              17.5. – 21. 5. 2021
  • 4. B, E, G,                            24. 5. – 28. 5. 2021

Zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce                                       9. dubna 2021

Zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce                                                                19. dubna 2021

Přezkoumání maturitní zkoušky 

Informace pro žadatele o přezkoumání didaktických testů

Žádosti žadatelů o přezkoumání zkoušky konané formou didaktického testu se podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici zde.

Europass – dodatek k osvědčení

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout níže. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ a anglickém EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf. Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Laboratorní asistentCZEN
Zdravotnické lyceumCZEN
Zdravotnický asistentCZEN