Maturita

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2023

V termínu od 16. listopadu do 1. prosince 2022 je možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky.

Aktuální čtvrté ročníky dostanou přihlášku prostřednictvím svého třídního učitele.

Ostatní, kteří se přihlašují k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou přihlášku do školy zaslat (poštou nebo jako přílohu e-mailu) nebo osobně v kanceláři zástupců ředitelky (v tomto případě se předem domluvte na termínu prostřednictvím e-mailu jiri.chrz@zshk.cz nebo jana.hermanova@zshk.cz ). Pokud vám formulář přihlášky e-mailem nedošel, ozvěte se také na výše uvedené e-maily.

Maturitní zkoušky konané na jaře a na podzim 2023

V níže uvedených dokumentech, zejména v Pokynu, najdete podrobnosti k maturitním zkouškám. Věřím, že se ke zkouškám řádně a odpovědně připravíte, a přeji vám, abyste je úspěšně zvládli.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Pokyny

Pokyn ředitelky školy k maturitním zkouškám v roce 2022–2023

Maturitní práce tříd lycea

Žádost o registraci MP 2022_2023stáhnout
Metodické pokyny – maturitní písemná prácestáhnout
Kritéria hodnocení písemné maturitní prácestáhnout
Kritéria hodnocení obhajob písemné maturitní prácestáhnout 

Kritéria hodnocení MZ

Kritéria hodnocení PMZ_PSstáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_AZTstáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_LAstáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušekstáhnout
Hodnocení maturitní zkoušky JAN stáhnout
Kritéria hodnocení písemné části JAN 1. částstáhnout
Kritéria hodnocení písemné části JAN 2. částstáhnout
Hodnocení maturitní zkoušky JCL stáhnout
Příloha 2_bodová škála pro hodnocení PP_JCLstáhnout
Příloha 3_bodová škála pro hodnocení ÚZ_JCLstáhnout

Témata

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2023stáhnout
Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulkustáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazykastáhnout

V níže uvedených souborech najdete témata jednotlivých předmětů maturitních zkoušek.

Nepřipravujeme žáky na maturitní zkoušku z Informačních a komunikačních technologií.

Rozpisy maturit

Termíny maturitních zkoušek v jarním období 2022

    • termín odevzdání maturitní písemné práce LY                    do 31. 3. 2023
    • vypracování posudků maturitních prací                                do 21. 4. 2023
    • předání posudků maturitních prací žákům LY                          28. 4. 2023
    • ředitel zveřejnění školní seznam literárních děl                  do 30. 9. 2022
    • žák odevzdá vlastní seznam literárních děl                          do 31. 3. 2023

Studijní volno    2. 5. – 12. 5. 2023 (mimo dny, ve kterých žák koná MZ)

Dílčí zkoušky společné části MZK (didaktické testy) 2. 5. – 15. 5. 2023

Písemné práce  3. 4. 2023 JAN

                             5. 4. 2023 JCL

Praktické maturitní zkoušky

4. A, B, H             9. 5. – 15. 5. 2023

Obhajoby maturitních prací

4. G                      16. 5. – 19. 5. 2023

4. E                      16. 5. – 19. 5. 2023

Ústní maturitní zkoušky (společná část MZ a profilové zkoušky)

4. B, G                 29. 5. – 2. 6. 2023

4. A, E, L             22. 5. – 26. 5. 2023

vydání vysvědčení o maturitní zkoušce

pá 9. 6. 2023 (4. B, G)

pá 2. 6. 2023 (4. A, E, H)

Přezkoumání maturitní zkoušky 

Informace pro žadatele o přezkoumání didaktických testů

Žádosti žadatelů o přezkoumání zkoušky konané formou didaktického testu se podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici zde.

Europass – dodatek k osvědčení

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout níže. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ a anglickém EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf. Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Laboratorní asistentCZEN
Zdravotnické lyceumCZEN
Zdravotnický asistentCZEN