Maturita

Ústní maturitní zkoušky všech oborů SZŠ proběhnou v pátek 4. 9. 2020 od 8.00 hodin v učebnách 315 a 312.

Aktuální informace k podzimnímu termínu maturit

Odeslání pozvánek – MZ podzim 2020

  • Dne 26. června 2020 byly odeslány přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek.
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte do školy nejpozději do 27. 7. 2020.
  • Přihlášku si vytiskněte, podepište a nascanujte (nebo nafoťte) a pošlete na e-mail chrz@zshk.cz nebo odevzdejte osobně ve škole 7. – 9. července 2020 od 7,00 do 12,00 v kanceláři zástupců ředitelky.

Aktuální termíny a informace ke konání maturitní zkoušky

Odeslání pozvánek – MZ jaro 2020

Dne 7. 2. 2020 byly odeslány pozvánky k jarnímu termínu maturitních zkoušek.  Protokol o předání pozvánky podepíší žáci 4. ročníků u svého třídního učitele.

Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu potvrdí předání pozvánky na osobním protokolu, který je součástí odeslané pozvánky. Protokol zašlete poštou nebo e-mailem.

Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte Mgr. Chrze na jiri.chrz@zshk.cz.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2020

V termínu od 11. listopadu do 2. prosince 2019 je možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky.

Aktuální čtvrté ročníky dostanou přihlášku prostřednictvím svého třídního učitele.

Ostatní, kteří se přihlašují k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou přihlášku do  školy zaslat (poštou nebo jako přílohu e-mailu) nebo osobně v kanceláři zástupců ředitelky (v tomto případě se předem domluvte na termínu prostřednictvím e-mailu jiri.chrz@zshk.cz nebo jana.hermanova@zshk.cz ). Pokud vám formulář přihlášky e-mailem nedošel, ozvěte se také na výše uvedené e-maily.

Pokyny

Maturitní zpravodaj, který vydalo MŠMT pro maturity ve školním roce 2019–2020.

Pokyn ředitelky školy k maturitním zkouškám v roce 2019–2020

Maturitní práce tříd lycea:

Žádost o registraci MP 2020_2021stáhnout
Metodické pokyny – maturitní písemná prácestáhnout
Kritéria hodnocení obhajob písemné maturitní prácestáhnout 
Kritéria hodnocení PMZ_ZAstáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_AZTstáhnout
Kritéria hodnocení PMZ_LAstáhnout
Kritéria hodnocení profilových zkoušekstáhnout

Témata

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušky konané v roce 2020stáhnout
Pro vytvoření žákovského seznamu použijte tuto tabulkustáhnout
Struktura ústní zkoušky z českého jazykastáhnout

V níže uvedených souborech najdete témata jednotlivých předmětů maturitních zkoušek.

Nepřipravujeme žáky na maturitní zkoušku z Informačních a komunikačních technologií.

 

Rozpisy maturit

Termíny maturitních zkoušek v podzimním období 2019:

  • ústní části MZ proběhnou pro všechny třídy dne 11. září 2019
  • obhajoby maturitních prací 4.E, 4.G: 11. září 2019
  • praktická MZ 4.A, 4.B v pondělí 9. září 2019, sraz v 6.15 hodin na Chirurgické klinice, odd. A
  • zahájení zkoušek – viz rozpis rozeslaný třídními učiteli

Opravné MZ – probíhají s třídou se stejným označením, tj. 4.A_s se 4.A (pro informaci o konkrétním termínu kontaktujte své třídní učitele nebo zástupce ředitelky školy).

 

Přezkoumání maturitní zkoušky 

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2019

Další informace k přezkumu výsledků najdete zde.

 

Europass – dodatek k osvědčení

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2019/2020 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout níže. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ a anglickém EN.

Elektronické vydávání dodatků

Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf. Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Asistent zubního technikaCZEN
Zdravotnické lyceumCZEN
Zdravotnický asistentCZEN