Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení konané v roce 2022

Milí uchazeči,

vím, že vás už přepadá nervozita ohledně přijímací zkoušky, chtěla bych vám proto poskytnout základní informace.

Termín podání přihlášky: do 1. března 2022

Termín konání jednotné přijímací zkoušky:

  • 1. řádný termín 12. dubna 2022
  • 2. řádný termín 13. dubna 2022
  • 1. náhradní termín 10. května 2022
  • 2. náhradní termín 11. května 2022

Užitečné odkazy:

Podrobná kritéria zveřejním nejpozději do 31. ledna 2022.

Věřím, že využijete možnosti se na zkoušky řádně připravit a já vás 1. září 2022 budu moci přivítat v naší škole.

Soňa Lamichová

Přijímačky bez obav

Vzhledem k tomu, že škola využijte v přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 „jednotnou přijímací zkoušku“ upozorňujeme uchazeče na zveřejnění tvz. ilustračních testů 2021. Tyto testy a testy z minulých let najdete na stánkách CERMATu – viz odkaz https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Požadavky k přijímacímu řízení na SŠ

Laboratorní asistent (ve školním roce 2022/2023 nebude otevřen)

  • kód oboru 53-43-M/01
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku).
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Zdravotnické lyceum

  • kód oboru 78-42-M/04
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku).
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Praktická sestra

  • kód oboru 53-41-M/03
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku).
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Asistent zubního technika

  • kód oboru 53-44-M/03
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • zkouška z kreslení a modelování
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021–2022stáhnout
Tabulka pro přepočet prospěchustáhnout

Formulář přihlášky

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. březen.

Uchazeči, kteří se hlásí v rámci přijímacího řízení na obor vzdělání Praktická sestra (PS) nebo Asistent zubního technika (AZT), musí mít potvrzenou zdravotní způsobilost v přihlášce ke studiu. Doporučujeme vzít s sebou vytištěné informace pro lékaře vztahující se ke studiu příslušného oboru (viz přílohy níže).

Uchazeči, kteří se hlásí na obor vzdělání Zdravotnické lyceum, nepotřebují potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášekstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_PSstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_AZTstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_LAstáhnout

Ukázky testů střední školy

2018test z českého jazyka a klíč správných řešení
test z matematiky a klíč správných řešení
2017

test z českého jazyka a klíč správných řešení
test z matematiky a klíč správných řešení
2016

test z českého jazyka a klíč správných řešení
test z matematiky a klíč správných řešení

Výsledky

Výsledky přijímacího řízení na SZŠ pro školní rok 2021/2022

Výsledky budou zveřejněny ve čtvrtek 20. května v 10 hodin.

Seznamy přijatých uchazečů a poučení o odevzdání zápisového lístku:

Pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení:

Odvolání podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí!