Přijímací řízení SŠ

Informační web k přijímačkám

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry, takže potřebné informace tam najdou uchazeči i jejich zákonní zástupci. Stránky jsou hlavním zdrojem informací a jsou postupně doplňovány. Najdete tam návodná videa, jak podat přihlášku prostřednictvím elektronického systému, a všechny potřebné formuláře.

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Přijímací řízení konané v roce 2024

Termín konání jednotné přijímací zkoušky:

 • 1. řádný termín 12. dubna 2024
 • 2. řádný termín 15. dubna 2024
 • 1. náhradní termín 29. dubna 2024
 • 2. náhradní termín 30. dubna 2024

Termín konání školní přijímací zkoušky (Asistent zubního technika):

 • 1. řádný termín 16. dubna 2024
 • 2. řádný termín 17. dubna 2024
 • náhradní termín 2. května 2024

Užitečné odkazy:

Podrobná kritéria jsou zveřejněna níže na stránce a v systému www.dipsy.cz.

Věřím, že se na zkoušky řádně připravíte a já vás 1. září 2024 budu moci přivítat v naší škole.

Soňa Lamichová

Požadavky k přijímacímu řízení na SŠ

Laboratorní asistent (ve školním roce 2024-2025 nebude otevřen)

  • kód oboru 53-43-M/01
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)

Zdravotnické lyceum

  • kód oboru 78-42-M/04
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku).

Praktická sestra

  • kód oboru 53-41-M/03
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • k přihlášce je nutné doložit informovaný souhlas se studiem oboru v rámci pokusného ověřování zkrácené vzdělávací cesty (viz níže na stránce) – výhody jsou podrobně popsány v kritériích a v tomto souhlasu

Asistent zubního technika

  • kód oboru 53-44-M/03
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • zkouška z kreslení a modelování
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024–2025 stáhnout
Tabulka pro přepočet prospěchustáhnout
Informovaný souhlas – obor Praktická sestrastáhnout

Podávání přihlášek

Přihlášku je možné podat třemi způsoby, a to v termínu od 1. do 20. února 2024:

 • přes login do datové schránky nebo bankovní identitu (preferovaný způsob)
 • elektronicky, ale ne přes státem ověřený přístup (nutné je potom přihlášku vytisknout, podepsat a doručit na všechny vybrané školy)
 • postaru, v papírové formě – rozeslat nebo doručit na vybrané školy

Uchazeči, kteří se hlásí v rámci přijímacího řízení na obor vzdělání Praktická sestra (PS) nebo Asistent zubního technika (AZT), musí doložit zdravotní způsobilost.

Uchazeči, kteří se hlásí na obor vzdělání Zdravotnické lyceum, nepotřebují potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Všechny informace a formuláře najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

Elektronicky podáte přihlášku na www.dipsy.cz.

 

Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Lékařský posudek (pro obory PS a AZT)stáhnout

Výsledky

Výsledky přijímacího řízení na SZŠ pro školní rok 2024/2025

Výsledky budou zveřejněny 15. května 2024.

Seznamy přijatých uchazečů:

  • Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Asistent zubního technika
  • Kritéria přijímacího řízení

Pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení:

  • Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Asistent zubního technika