Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení konané v roce 2020

Na základě zákona č. 135/2020 Sb. se jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, bude konat pouze v jednom řádném termínu, a to 8. června 2020. Uchazeč ji vykoná na škole, kterou má na přihlášce uvedenou na 1. místě.

Pro školní přijímací zkoušku z Kreslení a modelování pro obor Asistent zubního technika stanovuji dva řádné termíny, a to následovně:

  • 3. června 2020 – pro ty, kteří mají náš obor Asistent zubního technika uvedený na přihlášce na 1. místě·
  • 5. června 2020 – pro ty, kteří mají náš obor Asistent zubního technika uvedený na přihlášce na 2. místě

Náhradní termíny (pro ty, kteří se z velmi vážných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu, řádně se do 3 dnů omluví a jejich omluvu ředitelka školy uzná):

  • jednotná přijímací zkouška – 23. června 2020
  • školní zkouška pro uchazeče oboru Asistent zubního technika – 19. června 2020 (obor uveden na 1. místě) a 22. června 2020 (obor uveden na 2. místě)

Kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti. Pozvánky rozešleme nejpozději do 25. května.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 16. června. Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku, a to do 23. června 2020.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nemohli být přijati z kapacitních důvodů, mohou do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Podrobněji budou tyto informace uvedeny v pozvánkách a rozhodnutích.

Přijímačky bez obav

Požadavky k přijímacímu řízení na SŠ

Laboratorní asistent (ve školním roce 2020/2021 nebude otevřen)

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Zdravotnické lyceum

  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Praktická sestra

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Asistent zubního technika

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • zkouška z kreslení a modelování
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020–2021stáhnout
Tabulka pro přepočet prospěchustáhnout
Kritéria 2020–2021 SZŠ doplnění PS
stáhnout

Formulář přihlášky

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. březen.

Uchazeči, kteří se hlásí v rámci přijímacího řízení na obor vzdělání Praktická sestra (PS) nebo Asistent zubního technika (AZT), musí mít potvrzenou zdravotní způsobilost v přihlášce ke studiu. Doporučujeme vzít s sebou vytištěné informace pro lékaře vztahující se ke studiu příslušného oboru (viz přílohy níže).

Uchazeči, kteří se hlásí na obor vzdělání Zdravotnické lyceum, nepotřebují potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášekstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_PSstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_AZTstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_LAstáhnout

Ukázky testů střední školy

2018test z českého jazyka a klíč správných řešení
test z matematiky a klíč správných řešení
2017

test z českého jazyka a klíč správných řešení
test z matematiky a klíč správných řešení
2016

test z českého jazyka a klíč správných řešení
test z matematiky a klíč správných řešení

Výsledky

Výsledky přijímacího řízení na SZŠ pro školní rok 2020/2021 – náhradní termín

Seznamy přijatých uchazečů a poučení o odevzdání zápisového lístku:

Výsledky přijímacího řízení na SZŠ pro školní rok 2020/2021

Výsledky budou zveřejněny v úterý 16. června v 10 hodin.

Seznamy přijatých uchazečů a poučení o odevzdání zápisového lístku:

Pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení:

Žádosti o nové rozhodnutí podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí!