Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení konané v roce 2023

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Dne 22. března 2023 byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky:

  • 1. řádný termín 13. dubna 2023
  • 2. řádný termín 14. dubna 2023
  • 1. náhradní termín 10. května 2023
  • 2. náhradní termín 11. května 2023

Užitečné odkazy:

Podrobná kritéria byla zveřejněna 10. ledna 2023 (viz níže na stránce).

Věřím, že se na zkoušky řádně připravíte a já vás 1. září 2023 budu moci přivítat v naší škole.

Soňa Lamichová

Požadavky k přijímacímu řízení na SŠ

Laboratorní asistent

  • kód oboru 53-43-M/01
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku).
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Zdravotnické lyceum

  • kód oboru 78-42-M/04
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku).
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Praktická sestra

  • kód oboru 53-41-M/03
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku).
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Asistent zubního technika (ve školním roce 2023-2024 nebude otevřen)

  • kód oboru 53-44-M/03
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • zkouška z kreslení a modelování
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy)

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023–2024 stáhnout
Tabulka pro přepočet prospěchustáhnout

Formulář přihlášky

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. březen.

Uchazeči, kteří se hlásí v rámci přijímacího řízení na obor vzdělání Praktická sestra (PS) nebo Laboratorní asistent (LA), musí mít potvrzenou zdravotní způsobilost v přihlášce ke studiu. Doporučujeme vzít s sebou vytištěné informace pro lékaře vztahující se ke studiu příslušného oboru (viz přílohy níže).

Uchazeči, kteří se hlásí na obor vzdělání Zdravotnické lyceum, nepotřebují potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР

Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášekstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_PSstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_AZTstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_LAstáhnout

Výsledky

Výsledky přijímacího řízení na SZŠ pro školní rok 2023/2024

Výsledky budou zveřejněny v termínu, který upřesníme.

Seznamy přijatých uchazečů a poučení o odevzdání zápisového lístku:

  • Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent
  • Kritéria přijímacího řízení
  • Komentář k dalšímu postupu

Při odevzdání zápisového lístku na obor Praktická sestra je třeba také odevzdat informovaný souhlas se zařazením do nového modelu vzdělávání v ošetřovatelských oborech, ke kterému se škola přihlásila. Informovaný souhlas je k dispozici zde.

Pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení:

  • Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent
  • Formulář odvolání (Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent)

Odvolání podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí!

  • Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu