Přijímací řízení SŠ

Spuštění webových stránek k přijímacímu řízení

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry, takže potřebné informace tam najdou uchazeči i jejich zákonní zástupci. Stránky budou hlavním zdrojem informací a budou se postupně doplňovat.

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Přijímací řízení konané v roce 2024

Termín konání jednotné přijímací zkoušky:

 • 1. řádný termín 12. dubna 2024
 • 2. řádný termín 15. dubna 2024
 • 1. náhradní termín 29. dubna 2024
 • 2. náhradní termín 30. dubna 2024

Termín konání školní přijímací zkoušky (Asistent zubního technika):

 • 1. řádný termín 16. dubna 2024
 • 2. řádný termín 17. dubna 2024
 • 1. náhradní termín 2. května 2024
 • 2. náhradní termín 3. května 2024

Užitečné odkazy:

Podrobná kritéria budou zveřejněna do 15. ledna 2024 (viz níže na stránce).

Věřím, že se na zkoušky řádně připravíte a já vás 1. září 2024 budu moci přivítat v naší škole.

Soňa Lamichová

Požadavky k přijímacímu řízení na SŠ

Laboratorní asistent (ve školním roce 2024-2025 nebude otevřen)

  • kód oboru 53-43-M/01
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)

Zdravotnické lyceum

  • kód oboru 78-42-M/04
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku).
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy) – toto kritérium bude pravděpodobně zrušeno

Praktická sestra

  • kód oboru 53-41-M/03
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy) – toto kritérium bude pravděpodobně zrušeno

Asistent zubního technika

  • kód oboru 53-44-M/03
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  • písemný test z českého jazyka a matematiky
  • zkouška z kreslení a modelování
  • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
  • bonifikace za členství v kroužcích první pomoci a jiné projevy zájmu o obor (podrobně v  kritériích, která zveřejníme do 31. 1. v daném školním roce zde na webu školy) – toto kritérium bude pravděpodobně zrušeno

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023–2024 stáhnout
Tabulka pro přepočet prospěchustáhnout

Podávání přihlášek

Připravují se změny a pokud budou realizovány, bude možné přihlášku podat třemi způsoby, pravděpodobně v termínu od 1. do 20. února 2024:

 • přes login do datové schránky nebo bankovní identitu (preferovaný způsob)
 • elektronicky, ale ne přes státem ověřený přístup (nutné je potom přihlášku vytisknout, podepsat a doručit na všechny vybrané školy)
 • postaru, v papírové formě – rozeslat nebo doručit na vybrané školy

Uchazeči, kteří se hlásí v rámci přijímacího řízení na obor vzdělání Praktická sestra (PS) nebo Asistent zubního technika (AZT), musí doložit zdravotní způsobilost. Doporučujeme vzít s sebou vytištěné informace pro lékaře vztahující se ke studiu příslušného oboru (viz přílohy níže).

Uchazeči, kteří se hlásí na obor vzdělání Zdravotnické lyceum, nepotřebují potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР

Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Přihláška_SŠ_dennístáhnout
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášekstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_PSstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_AZTstáhnout
Informace pro lékaře_SZŠ_LAstáhnout

Výsledky

Výsledky přijímacího řízení na SZŠ pro školní rok 2024/2025

Zatím neznáme termín zveřejnění.

Seznamy přijatých uchazečů a poučení o odevzdání zápisového lístku:

  • Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Asistent zubního technika
  • Kritéria přijímacího řízení
  • Komentář k dalšímu postupu
  • Коментар щодо процедури вступу

Pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení:

  • Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Asistent zubního technika