Řády

Školní řád

Škola vydává a pravidelně aktualizuje školní řád. Školní řády jsou zvlášť pro žáky střední školy a vyšší odborné školy. Oba dokumenty odpovídají právním normám platným v ČR včetně pravidel BOZP a byly schváleny školskou radou.

Školní řád SZŠ stáhnout
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole stáhnoutPříloha 1  Příloha 2  Příloha 3
Školní řád VOŠ stáhnout
Hodnocení výsledků vzdělávání studentů VOŠ stáhnout

 

Klasifikační řád

Klasifikační řád se dělí dle typu studia na klasifikační řád pro:

střední školu stáhnout
vyšší odbornou školu stáhnout

 

Ostatní řády

Řád školní jídelny stáhnout
Řád Domova mládeže stáhnout
Provozní řád Domova mládeže stáhnout
Provozní řád školy stáhnout
Řád počítačových učeben stáhnout