Absolutoria

Absolutoria na VOŠ se skládají z těchto zkoušek:

1. cizí jazyk

2. zkouška z odborných předmětů

3. obhajoba absolventské práce

Pokyny

Pokyn ředitelky školy k absolutoriu ve školním roce 2023-2024

Žádost o registraci absolventské práce

(Žádost potvrzená ředitelkou školy musí být svázána v odevzdaném výtisku práce.)

stáhnout
Metodika absolventské prácestáhnout
Bibliografické citace dokumentů I.stáhnout
Bibliografické citace dokumentů II.stáhnout