Metodické materiály

Metodické materiály pro rodiče

V případě, že potřebujete vyřešit jakékoliv výchovné a vzdělávací problémy, můžete kontaktovat:

    • školní koordinátorku prevence Mgr. Evu Strnadovou, Eva.Strnadova@zshk.cz  nebo 495 075 228 (pondělí 8.00–11.00 hodin)
    • školního psychologa Mgr. et Mgr. Kopecký Michal  psycholog@zshk.cz  nebo 495 075 220 (středa 10.00 – 15.00 hodin)
    • školní výchovnou poradkyni Mgr. Janu Bischofovou Jana.Bischofova@zshk.cz nebo 495 075 225 (středa 8.00–11.00 hodin)

Dokumenty:

Omlouvání nepřítomnosti žákastáhnout
Desatero pro rodičestáhnout
Adresář organizací poskytujících služby primární prevencestáhnout
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogáchstáhnout
Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízenístáhnout
Kyberšikana_manuál pro rodičestáhnout
Informace o vzdělávacích zařízeních Královéhradeckého kraje najdete na http://www.sipkhk.cz

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi NIDV spustil nové webové stránky pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu: www.inkluzevpraxi.cz. Naleznete zde kontakty na centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, přehledně uspořádané informace k legislativě a systému podpůrných opatření, rozhovory s odborníky.