Škola, rodiče a děti

Škola-Rodiče-Děti z.s.

Spolek  Škola-Rodiče-Děti z.s. je dobrovolným sdružením při VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234. Tento spolek sdružuje  rodiče, zákonné zástupce dětí a občany, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy. Je založen jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č.89/2012Sb.

Spolek podporuje a zajišťuje:

  • školní akce, např. Studentský den, soutěže jazykové a literární, sportovní, první pomoci
  • volnočasové aktivity žáků – předplatné divadlo, plavecký bazén, kroužky
  • činnost žáků ubytovaných na domově mládeže
  • rozšíření knižního fondu školní knihovny
  • odměny pro žáky a absolventy za studijní výsledky a reprezentaci školy
  • reprezentaci školy na soutěžích – cestovné a stravné, účastnické poplatky
  • spolupracuje se školou na organizování maturitního plesu čtvrtých ročníků

Výpis ze spolkového rejstříku

Práci OS koordinuje PaedDr. Hana Hošková.

Vzhledem k novému občanskému zákoníku musíme změnit název a stanovy našeho občanského sdružení. Prosíme  zákonné zástupce o prostudování návrhu stanov, které budeme schvalovat na schůzkách rodičů  v pátek 13.11.2015 v 15,00 hodin. Stanovy najdete zde.