Aktuality škola

Co dělat – Coronavirus

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění

 • Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
  Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
 • Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
 • Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
 • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
 • Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
 • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny  vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Zpracováno 25.2.2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace.

Více zde: Co dělat – Coronavirus

Přednáška Dr. Lidmily Pekařové dne 27. 2. 2020

Vážené kolegyně, milí kolegové,

přijměte, prosím, pozvání na přednášku Dr. Lidmily Pekařové dne 27. 2. 2020 (čtvrtek) do naší školy (Zdravotnická škola, Komenského 234, HK). Přihlášení proveďte prostřednictvím emailu uvedeného na pozvánce do středy 26. 2. 2020. Vstupné je pro pracovníky naší školy, jejich přátele, partnery projektu I-KAP a hosty zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem

Přemysl Štindl

premysl.stindl@zshk.cz

Minimaturita 30. 1. 2020

Dne 30. 1. 2020 budou žáci druhých ročníků prezentovat výsledky svého dosavadního „bádání“.

Více informací zde.

kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V březnu proběhne kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Bližší informace a přihlášku najdete v záložce Kurzy pro veřejnost.

Zájezd do Anglie 19. 9. – 25. 9. 2020

Program zde.

Prezentace: Zájezd do Anglie

Přihlášky: M. Brychtová, H. Poláková, H. Hošková

 

Den otevřených dveří 22. 1. 2020

Den otevřených dveří: 22. 1. 2020 od 8:00 do 17:00  hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Navíc se můžete podívat do FN, kam budete chodit na praxi. Miniexkurze do Fakultní nemocnice Hradec Králové začínají vždy v 11:00, 13:45 a 14:45. Sraz zájemců je v budově EMERGENCY před občerstvením. Můžete využít MHD linku č. 19. Pěší cestou od školy k FN můžete navštívit Domov mládeže, který je při cestě.

Přijímací zkouška pro obor Asistent zubního technika

Přijímací zkouška z Kreslení a modelování pro obor Asistent zubního technika se bude konat 16. a 17. dubna 2020

Výuka 6. 11. 2019

Vzhledem ke stávce učitelů bude omezena výuka tříd SZŠ (dle provizorního rozvrhu). Skupiny VOŠ budou mít výuku v původním rozsahu s drobnými úpravami. Rozvrh bude zveřejněn v průběhu dopoledne.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 15. listopadu 2019

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů

15,3017,00 – informace vyučujících pro rodiče