Aktuality škola

Den otevřených dveří 22. 1. 2020

Den otevřených dveří: 22. 1. 2020 od 8:00 do 17:00  hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Navíc se můžete podívat do FN, kam budete chodit na praxi. Miniexkurze do Fakultní nemocnice Hradec Králové začínají vždy v 11:00, 13:45 a 14:45. Sraz zájemců je v budově EMERGENCY před občerstvením. Můžete využít MHD linku č. 19. Pěší cestou od školy k FN můžete navštívit Domov mládeže, který je při cestě.

Přijímací zkouška pro obor Asistent zubního technika

Přijímací zkouška z Kreslení a modelování pro obor Asistent zubního technika se bude konat 16. a 17. dubna 2020

Výuka 6. 11. 2019

Vzhledem ke stávce učitelů bude omezena výuka tříd SZŠ (dle provizorního rozvrhu). Skupiny VOŠ budou mít výuku v původním rozsahu s drobnými úpravami. Rozvrh bude zveřejněn v průběhu dopoledne.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 15. listopadu 2019

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů

15,3017,00 – informace vyučujících pro rodiče

Volné dny

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 31. října a 1. listopadu 2019. Studenti VOŠ mají výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy