Aktuality škola

Třídní schůzky SZŠ – pátek 10. listopadu 2023

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Upozornění na uzavření školy

Budova školy bude ve čtvrtek 31. 8. 2023 po celý den uzavřena.

Hrou proti AIDS

Program  Hrou proti AIDS

Kdy:  ,,hrajeme si“ od 3.5.2023 do 12.5. 2023

Kde: v naší aule

Přihlášení: Hrou proti AIDS

Cena: zdarma

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky 1. ročníků středních škol.

Program vede 12 certifikovaných lektorek, studentek VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra pod supervizí vyškolených a certifikovaných pedagogů z naší školy. Každá jednotlivá akce trvá 2 vyučovací hodiny (cca 90 minut) a je určena vždy pro jednu třídu (cca do 30 žáků).

Žáci prochází pěti stanovišti. Na každém z nich jsou 2 moderátoři, kteří aktivitu vedou. Žáci pracují v týmech po 5–10 osobách. Každý tým má svého mluvčího a ten obdrží na začátku hry hrací kartu, která slouží k záznamu získaných bodů na jednotlivých stanovištích. Týmy se střídají po 15 minutách. Hra končí sečtením bodů ze všech stanovišť a vyhodnocením nejlepšího týmu.

Cílem aktivity je netradičním způsobem získat základní informace o možnostech přenosu viru HIV, pohlavně přenosných infekcí a o ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích.

Uzávěrka přihlášek 2. 05. 2023

Eva Strnadová, Lada Leláková

Job shadowing učitelů z Norska

Termín: 23. 1.–27. 1. 2023

 • projekt Fondů EHP a Norska
 • projekt je zaměřen na Aktivní učení, sdílení dobré praxe, ukázky nových výukových metod a spolupráci s neziskovou organizací Prostor PRO
 • program k nahlédnutí zde

Sdílíme zkušenosti z Erasmus+  a Norských fondů

Pro žáky i veřejnost na 23. listopadu 2022 připravujeme zajímavý celodenní program:

 • čas konání programu od 9:00 do 17:00 hod
 • sdílení zkušeností španělské studentky, která je na stáži ve FN Hradec Králové
 • představení moderních ochranných pomůcek
 • informace o stáži našich žáků
 • prezentace studentek o síti Euro Apprenticeship
 • představení plánů na Erasmus+ a Norské fondy na příští projektové období

Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 18. listopadu 2022.

Studenti VOŠ mají výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová

Představení zdravotnických oborů na mezinárodní úrovni (ukázky první pomoci).

Program: Představení zdravotnických oborů na mezinárodní úrovni (ukázky první pomoci).

Kdy:  31.5.2022 od 9 do 15 hodin       

Kde: v naší aule

Přihlášení zde: Ukázka první pomoci 

Cena: zdarma

Jde o interaktivní program ukázek první pomoci, který je určen pro žáky základních škol a žáky 1. ročníků středních škol.

Program vedou studentky VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Praktická sestra pod supervizí vyškolených a certifikovaných pedagogů z naší školy. Každá jednotlivá akce trvá 1 hodinu (cca 60 minut) a je určena vždy pro jednu třídu (cca do 30 žáků).

Interaktivní stanoviště:

 • Žáci si mohou vyzkoušet na fantomech řešení modelových situací včetně resuscitace kojence, dítěte i dospělého.
 • Praktické ukázky pomůcek pro odběr krve, měření tlaku krve atd.
 • Praktická ukázka moderních ochranných pomůcek pro ošetřování nemocných COVID-Zde se seznámíte, co se odehrává v čisté přípravné zóně a co musí udělat zdravotník při dekontaminaci ochranných pomůcek?

Cílem aktivity je netradičním způsobem získat základní informace o možnostech první pomoci. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích.

Uzávěrka přihlášek 20. 5. 2022

S pozdravem

Jitka Pultarová, Gabriela Trejtnarová

Hrou proti AIDS

Program  Hrou proti AIDS

Kdy:  ,,hrajeme si“ od 3. 5. 2022 – do 13. 5. 2022

Kde: v naší aule

Přihlášení:   Kalendar_hrou_proti_AIDS_2022.xlsx

Cena: zdarma

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky 1. ročníků středních škol.

Program vede 12 certifikovaných lektorek, studentek VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra pod supervizí vyškolených a certifikovaných pedagogů z naší školy. Každá jednotlivá akce trvá 2 vyučovací hodiny (cca 90 minut) a je určena vždy pro jednu třídu (cca do 30 žáků).

Žáci prochází pěti stanovišti. Na každém z nich jsou 2 moderátoři, kteří aktivitu vedou. Žáci pracují v týmech po 5–10 osobách. Každý tým má svého mluvčího a ten obdrží na začátku hry hrací kartu, která slouží k záznamu získaných bodů na jednotlivých stanovištích. Týmy se střídají po 15 minutách. Hra končí sečtením bodů ze všech stanovišť a vyhodnocením nejlepšího týmu.

Cílem aktivity je netradičním způsobem získat základní informace o možnostech přenosu viru HIV, pohlavně přenosných infekcí a o ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích.

Uzávěrka přihlášek 26. 4. 2022

Eva Strnadová, Lada Leláková

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v DM ve školním roce 2020/2021.

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2020/2021.
Konečný termín pro příjem přihlášek je 31. května 2020. Přihlášky jsou k vyzvednutí na DM nebo ke stažení na stránkách školy v záložce Domov mládeže/Základní informace (odkaz zde).

Neplatí pro uchazeče do 1. ročníků. 

Vyřizuje Mgr. Hana Kujalová