Aktuality škola

Job shadowing učitelů z Norska

Termín: 23. 1.–27. 1. 2023

 • projekt Fondů EHP a Norska
 • projekt je zaměřen na Aktivní učení, sdílení dobré praxe, ukázky nových výukových metod a spolupráci s neziskovou organizací Prostor PRO
 • program k nahlédnutí zde

Hrou proti AIDS

Program  Hrou proti AIDS

Kdy:  ,,hrajeme si“ od 9.12. do 16.12. 2022

Kde: v naší aule

Přihlášení: Hrou proti AIDS

Cena: zdarma

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky 1. ročníků středních škol.

Program vede 12 certifikovaných lektorek, studentek VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra pod supervizí vyškolených a certifikovaných pedagogů z naší školy. Každá jednotlivá akce trvá 2 vyučovací hodiny (cca 90 minut) a je určena vždy pro jednu třídu (cca do 30 žáků).

Žáci prochází pěti stanovišti. Na každém z nich jsou 2 moderátoři, kteří aktivitu vedou. Žáci pracují v týmech po 5–10 osobách. Každý tým má svého mluvčího a ten obdrží na začátku hry hrací kartu, která slouží k záznamu získaných bodů na jednotlivých stanovištích. Týmy se střídají po 15 minutách. Hra končí sečtením bodů ze všech stanovišť a vyhodnocením nejlepšího týmu.

Cílem aktivity je netradičním způsobem získat základní informace o možnostech přenosu viru HIV, pohlavně přenosných infekcí a o ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích.

Uzávěrka přihlášek 2. 12. 2022

Eva Strnadová, Lada Leláková

Sdílíme zkušenosti z Erasmus+  a Norských fondů

Pro žáky i veřejnost na 23. listopadu 2022 připravujeme zajímavý celodenní program:

 • čas konání programu od 9:00 do 17:00 hod
 • sdílení zkušeností španělské studentky, která je na stáži ve FN Hradec Králové
 • představení moderních ochranných pomůcek
 • informace o stáži našich žáků
 • prezentace studentek o síti Euro Apprenticeship
 • představení plánů na Erasmus+ a Norské fondy na příští projektové období

Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 18. listopadu 2022.

Studenti VOŠ mají výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová

Představení zdravotnických oborů na mezinárodní úrovni (ukázky první pomoci).

Program: Představení zdravotnických oborů na mezinárodní úrovni (ukázky první pomoci).

Kdy:  31.5.2022 od 9 do 15 hodin       

Kde: v naší aule

Přihlášení zde: Ukázka první pomoci 

Cena: zdarma

Jde o interaktivní program ukázek první pomoci, který je určen pro žáky základních škol a žáky 1. ročníků středních škol.

Program vedou studentky VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Praktická sestra pod supervizí vyškolených a certifikovaných pedagogů z naší školy. Každá jednotlivá akce trvá 1 hodinu (cca 60 minut) a je určena vždy pro jednu třídu (cca do 30 žáků).

Interaktivní stanoviště:

 • Žáci si mohou vyzkoušet na fantomech řešení modelových situací včetně resuscitace kojence, dítěte i dospělého.
 • Praktické ukázky pomůcek pro odběr krve, měření tlaku krve atd.
 • Praktická ukázka moderních ochranných pomůcek pro ošetřování nemocných COVID-Zde se seznámíte, co se odehrává v čisté přípravné zóně a co musí udělat zdravotník při dekontaminaci ochranných pomůcek?

Cílem aktivity je netradičním způsobem získat základní informace o možnostech první pomoci. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích.

Uzávěrka přihlášek 20. 5. 2022

S pozdravem

Jitka Pultarová, Gabriela Trejtnarová

Hrou proti AIDS

Program  Hrou proti AIDS

Kdy:  ,,hrajeme si“ od 3. 5. 2022 – do 13. 5. 2022

Kde: v naší aule

Přihlášení:   Kalendar_hrou_proti_AIDS_2022.xlsx

Cena: zdarma

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky 1. ročníků středních škol.

Program vede 12 certifikovaných lektorek, studentek VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra pod supervizí vyškolených a certifikovaných pedagogů z naší školy. Každá jednotlivá akce trvá 2 vyučovací hodiny (cca 90 minut) a je určena vždy pro jednu třídu (cca do 30 žáků).

Žáci prochází pěti stanovišti. Na každém z nich jsou 2 moderátoři, kteří aktivitu vedou. Žáci pracují v týmech po 5–10 osobách. Každý tým má svého mluvčího a ten obdrží na začátku hry hrací kartu, která slouží k záznamu získaných bodů na jednotlivých stanovištích. Týmy se střídají po 15 minutách. Hra končí sečtením bodů ze všech stanovišť a vyhodnocením nejlepšího týmu.

Cílem aktivity je netradičním způsobem získat základní informace o možnostech přenosu viru HIV, pohlavně přenosných infekcí a o ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích.

Uzávěrka přihlášek 26. 4. 2022

Eva Strnadová, Lada Leláková

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v DM ve školním roce 2020/2021.

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2020/2021.
Konečný termín pro příjem přihlášek je 31. května 2020. Přihlášky jsou k vyzvednutí na DM nebo ke stažení na stránkách školy v záložce Domov mládeže/Základní informace (odkaz zde).

Neplatí pro uchazeče do 1. ročníků. 

Vyřizuje Mgr. Hana Kujalová

Bakaláři

Webová aplikace Bakaláři již funguje. Děkujeme.

Bakaláři

Webová aplikace Bakaláři je dočasně mimo provoz, omlouváme se a děkujeme za pochopení.