Aktuality škola

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v DM ve školním roce 2020/2021.

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2020/2021.
Konečný termín pro příjem přihlášek je 31. května 2020. Přihlášky jsou k vyzvednutí na DM nebo ke stažení na stránkách školy v záložce Domov mládeže/Základní informace (odkaz zde).

Neplatí pro uchazeče do 1. ročníků. 

Vyřizuje Mgr. Hana Kujalová

Bakaláři

Webová aplikace Bakaláři již funguje. Děkujeme.

Bakaláři

Webová aplikace Bakaláři je dočasně mimo provoz, omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Informace pro uchazeče

Milí uchazeči,

pevně věřím, že se navzdory složitým okolnostem v klidu připravujete k přijímacím zkouškám, které jsou završením Vašeho 9letého studia.

Podle dostupných informací by se testy z matematiky a českého jazyka měly konat nejdříve 14 dnů po otevření škol, termíny zveřejní MŠMT. Tyto testy budete psát ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě. Uchazeči o obor asistent zubního technika budou ještě předtím konat školní zkoušku z kreslení a modelování – vyhlásím dva termíny, z nichž si jeden vyberete, a pošlu Vám 5 pracovních dní před jejich konáním pozvánku (bude také zveřejněna na webu školy). A co je super – výsledky byste měli znát do 8 dnů od konání jednotné přijímací zkoušky. Pak budete mít 5 dní na odevzdání zápisového lístku.

Přeji Vám pokud možno chladnou hlavu, pevné nervy a co nejlepší výsledek u zkoušek.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy. Za to, že se s obrovským nasazením učíte zvládat naprosto novou situaci. Za to, že si osvojujete nové nástroje on-line vzdělávání. Za to, že navíc pomáháte ve zdravotnických zařízeních, šijete roušky a nabízíte pomoc, kde je jí třeba. Děkuji vám za to, že neklesáte na duchu, držíte při  sobě, povzbuzujete se navzájem a odpovědně čelíte všem nepříznivým okolnostem.

Soňa Lamichová

Výuka během uzavření školy

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím e-mailů nebo e-learningu (moodle). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.

Soňa Lamichová

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Opatřením ministra zdravotnictví se od 11. března 2020 na neurčito ruší výuka na naší škole. Žádám žáky a studenty školy, aby se chovali odpovědně, nepohybovali se v prostorách s větším výskytem osob, dodržovali hygienická opatření a další opatření vedoucí ke snížení rizik nákazy koronavirem. Pro aktuální informace sledujte www.zshk.cz a www.mzcr.cz.

Domov mládeže bude dnes otevřen do 22:00 hod. 

Dne 10. března, Soňa Lamichová, ředitelka školy

Mimořádné opatření po návratu z Italské republiky

V souvislosti s mimořádným opatřením vydaným ministrem zdravotnictví dne 6. března žádám všechny žáky a studenty školy, kteří strávili jarní prázdniny v Itálii, příp. dalších zemích, ve kterých dochází k masivnímu šíření nákazy COVID-19, aby zůstali 2 týdny v domácí karanténě. O této skutečnosti informujte prosím své třídní učitele, a to e-mailem nebo prostřednictvím sms.

Zaměstnance školy žádám, aby se důsledně řídili mimořádným opatřením ministra zdravotnictví.

Aktuální informace sledujte na stránkách ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Děkuji všem za odpovědný přístup.

Dne 7. března 2020, Soňa Lamichová, ředitelka školy