Aktuality škola

Přijímací zkouška pro obor Asistent zubního technika

Přijímací zkouška z Kreslení a modelování pro obor Asistent zubního technika se bude konat 16. a 17. dubna 2020

Výuka 6. 11. 2019

Vzhledem ke stávce učitelů bude omezena výuka tříd SZŠ (dle provizorního rozvrhu). Skupiny VOŠ budou mít výuku v původním rozsahu s drobnými úpravami. Rozvrh bude zveřejněn v průběhu dopoledne.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 15. listopadu 2019

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů

15,3017,00 – informace vyučujících pro rodiče

Volné dny

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 31. října a 1. listopadu 2019. Studenti VOŠ mají výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy