Aktuality škola

Informace pro uchazeče

Milí uchazeči,

pevně věřím, že se navzdory složitým okolnostem v klidu připravujete k přijímacím zkouškám, které jsou završením Vašeho 9letého studia.

Podle dostupných informací by se testy z matematiky a českého jazyka měly konat nejdříve 14 dnů po otevření škol, termíny zveřejní MŠMT. Tyto testy budete psát ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě. Uchazeči o obor asistent zubního technika budou ještě předtím konat školní zkoušku z kreslení a modelování – vyhlásím dva termíny, z nichž si jeden vyberete, a pošlu Vám 5 pracovních dní před jejich konáním pozvánku (bude také zveřejněna na webu školy). A co je super – výsledky byste měli znát do 8 dnů od konání jednotné přijímací zkoušky. Pak budete mít 5 dní na odevzdání zápisového lístku.

Přeji Vám pokud možno chladnou hlavu, pevné nervy a co nejlepší výsledek u zkoušek.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy. Za to, že se s obrovským nasazením učíte zvládat naprosto novou situaci. Za to, že si osvojujete nové nástroje on-line vzdělávání. Za to, že navíc pomáháte ve zdravotnických zařízeních, šijete roušky a nabízíte pomoc, kde je jí třeba. Děkuji vám za to, že neklesáte na duchu, držíte při  sobě, povzbuzujete se navzájem a odpovědně čelíte všem nepříznivým okolnostem.

Soňa Lamichová

Výuka během uzavření školy

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím e-mailů nebo e-learningu (moodle). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.

Soňa Lamichová

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Opatřením ministra zdravotnictví se od 11. března 2020 na neurčito ruší výuka na naší škole. Žádám žáky a studenty školy, aby se chovali odpovědně, nepohybovali se v prostorách s větším výskytem osob, dodržovali hygienická opatření a další opatření vedoucí ke snížení rizik nákazy koronavirem. Pro aktuální informace sledujte www.zshk.cz a www.mzcr.cz.

Domov mládeže bude dnes otevřen do 22:00 hod. 

Dne 10. března, Soňa Lamichová, ředitelka školy

Mimořádné opatření po návratu z Italské republiky

V souvislosti s mimořádným opatřením vydaným ministrem zdravotnictví dne 6. března žádám všechny žáky a studenty školy, kteří strávili jarní prázdniny v Itálii, příp. dalších zemích, ve kterých dochází k masivnímu šíření nákazy COVID-19, aby zůstali 2 týdny v domácí karanténě. O této skutečnosti informujte prosím své třídní učitele, a to e-mailem nebo prostřednictvím sms.

Zaměstnance školy žádám, aby se důsledně řídili mimořádným opatřením ministra zdravotnictví.

Aktuální informace sledujte na stránkách ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Děkuji všem za odpovědný přístup.

Dne 7. března 2020, Soňa Lamichová, ředitelka školy

Koronavirus – Co dělat – informace pro cestovatele

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem, kterými jsou: Čína, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění:

  • Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte, pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
  • Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
  • Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
  • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem, kterými jsou: Čína, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur a a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost:

  • Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
  • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
  • Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
  • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Zpracováno 26. 2. 2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace.

Více zde: Koronavirus_co_dělat_informace_pro_cestovatele

Přednáška Dr. Lidmily Pekařové dne 27. 2. 2020

Vážené kolegyně, milí kolegové,

přijměte, prosím, pozvání na přednášku Dr. Lidmily Pekařové dne 27. 2. 2020 (čtvrtek) do naší školy (Zdravotnická škola, Komenského 234, HK). Přihlášení proveďte prostřednictvím emailu uvedeného na pozvánce do středy 26. 2. 2020. Vstupné je pro pracovníky naší školy, jejich přátele, partnery projektu I-KAP a hosty zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem

Přemysl Štindl

premysl.stindl@zshk.cz

Minimaturita 30. 1. 2020

Dne 30. 1. 2020 budou žáci druhých ročníků prezentovat výsledky svého dosavadního „bádání“.

Více informací zde.

kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V březnu proběhne kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Bližší informace a přihlášku najdete v záložce Kurzy pro veřejnost.