Aktuality škola

Představení zdravotnických oborů na mezinárodní úrovni (ukázky první pomoci).

Program: Představení zdravotnických oborů na mezinárodní úrovni (ukázky první pomoci).

Kdy:  31.5.2022 od 9 do 15 hodin       

Kde: v naší aule

Přihlášení zde: Ukázka první pomoci 

Cena: zdarma

Jde o interaktivní program ukázek první pomoci, který je určen pro žáky základních škol a žáky 1. ročníků středních škol.

Program vedou studentky VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Praktická sestra pod supervizí vyškolených a certifikovaných pedagogů z naší školy. Každá jednotlivá akce trvá 1 hodinu (cca 60 minut) a je určena vždy pro jednu třídu (cca do 30 žáků).

Interaktivní stanoviště:

  • Žáci si mohou vyzkoušet na fantomech řešení modelových situací včetně resuscitace kojence, dítěte i dospělého.
  • Praktické ukázky pomůcek pro odběr krve, měření tlaku krve atd.
  • Praktická ukázka moderních ochranných pomůcek pro ošetřování nemocných COVID-Zde se seznámíte, co se odehrává v čisté přípravné zóně a co musí udělat zdravotník při dekontaminaci ochranných pomůcek?

Cílem aktivity je netradičním způsobem získat základní informace o možnostech první pomoci. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích.

Uzávěrka přihlášek 20. 5. 2022

S pozdravem

Jitka Pultarová, Gabriela Trejtnarová

Hrou proti AIDS

Program  Hrou proti AIDS

Kdy:  ,,hrajeme si“ od 3. 5. 2022 – do 13. 5. 2022

Kde: v naší aule

Přihlášení:   Kalendar_hrou_proti_AIDS_2022.xlsx

Cena: zdarma

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky 1. ročníků středních škol.

Program vede 12 certifikovaných lektorek, studentek VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra pod supervizí vyškolených a certifikovaných pedagogů z naší školy. Každá jednotlivá akce trvá 2 vyučovací hodiny (cca 90 minut) a je určena vždy pro jednu třídu (cca do 30 žáků).

Žáci prochází pěti stanovišti. Na každém z nich jsou 2 moderátoři, kteří aktivitu vedou. Žáci pracují v týmech po 5–10 osobách. Každý tým má svého mluvčího a ten obdrží na začátku hry hrací kartu, která slouží k záznamu získaných bodů na jednotlivých stanovištích. Týmy se střídají po 15 minutách. Hra končí sečtením bodů ze všech stanovišť a vyhodnocením nejlepšího týmu.

Cílem aktivity je netradičním způsobem získat základní informace o možnostech přenosu viru HIV, pohlavně přenosných infekcí a o ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích.

Uzávěrka přihlášek 26. 4. 2022

Eva Strnadová, Lada Leláková

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v DM ve školním roce 2020/2021.

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2020/2021.
Konečný termín pro příjem přihlášek je 31. května 2020. Přihlášky jsou k vyzvednutí na DM nebo ke stažení na stránkách školy v záložce Domov mládeže/Základní informace (odkaz zde).

Neplatí pro uchazeče do 1. ročníků. 

Vyřizuje Mgr. Hana Kujalová

Bakaláři

Webová aplikace Bakaláři již funguje. Děkujeme.

Bakaláři

Webová aplikace Bakaláři je dočasně mimo provoz, omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Informace pro uchazeče

Milí uchazeči,

pevně věřím, že se navzdory složitým okolnostem v klidu připravujete k přijímacím zkouškám, které jsou završením Vašeho 9letého studia.

Podle dostupných informací by se testy z matematiky a českého jazyka měly konat nejdříve 14 dnů po otevření škol, termíny zveřejní MŠMT. Tyto testy budete psát ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě. Uchazeči o obor asistent zubního technika budou ještě předtím konat školní zkoušku z kreslení a modelování – vyhlásím dva termíny, z nichž si jeden vyberete, a pošlu Vám 5 pracovních dní před jejich konáním pozvánku (bude také zveřejněna na webu školy). A co je super – výsledky byste měli znát do 8 dnů od konání jednotné přijímací zkoušky. Pak budete mít 5 dní na odevzdání zápisového lístku.

Přeji Vám pokud možno chladnou hlavu, pevné nervy a co nejlepší výsledek u zkoušek.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy. Za to, že se s obrovským nasazením učíte zvládat naprosto novou situaci. Za to, že si osvojujete nové nástroje on-line vzdělávání. Za to, že navíc pomáháte ve zdravotnických zařízeních, šijete roušky a nabízíte pomoc, kde je jí třeba. Děkuji vám za to, že neklesáte na duchu, držíte při  sobě, povzbuzujete se navzájem a odpovědně čelíte všem nepříznivým okolnostem.

Soňa Lamichová

Výuka během uzavření školy

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím e-mailů nebo e-learningu (moodle). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.

Soňa Lamichová

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Opatřením ministra zdravotnictví se od 11. března 2020 na neurčito ruší výuka na naší škole. Žádám žáky a studenty školy, aby se chovali odpovědně, nepohybovali se v prostorách s větším výskytem osob, dodržovali hygienická opatření a další opatření vedoucí ke snížení rizik nákazy koronavirem. Pro aktuální informace sledujte www.zshk.cz a www.mzcr.cz.

Domov mládeže bude dnes otevřen do 22:00 hod. 

Dne 10. března, Soňa Lamichová, ředitelka školy