Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

V případě, že potřebujete vyřešit jakékoliv výchovné a vzdělávací problémy, můžete kontaktovat:

  • výchovného poradce, metodika prevence rizikového chování, školního psychologa – informace viz níže
  • vyučující jednotlivých předmětů – kontakt zde

Výchovný poradce

Mgr. Bischofová Jana 495 075 225Jana.Bischofova@zshk.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00–11.00 hodin v kabinetu 407

  • po předchozí domluvě možná schůzka i mimo konzultační hodiny
  • konzultace zejména pro žáky s výchovnými či výukovými obtížemi
  • podpora při integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

Zpráva pro rodiče žáků a žáky 1. ročníků

Provádíme podporu při přechodu žáků ze ZŠ na naši střední školu. Prosím rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, aby mě kontaktovali co nejdříve po nástupu do prvního ročníku. Mgr. Bischofová

Metodik prevence

Mgr. Strnadová Eva 495 075 228Eva.Strnadova@zshk.cz
Mgr. Buršík Michal495 075 222Michal.Bursik@zshk.cz

Konzultační hodiny Mgr. Strnadová: čtvrtek 12:45–14.20 hodin

Konzultační hodiny Mgr. Buršík: čtvrtek 11.00–12.30 hodin

  • po předchozí domluvě možná konzultace i mimo určené hodiny
  • konzultace pro žáky s výchovnými a výukovými obtížemi
  • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Užitečné kontakty:

Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 265 423

Ambulantní centrum Hradec Králové pro drogovou problematiku a pro patologické hráčství

Gočárova 1620, 500 02 Hradec Králové, tel.: 777 033 618

Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Kopecký Michal 495 075 220psycholog@zshk.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 10.00–15.00 hodin

  • po předchozí domluvě možná konzultace i mimo určené hodiny

pro žáky:

  • problémy s učením
  • neshody se spolužáky, špatná atmosféra
  • rodinné problémy
  • jiné starosti jako je strach, úzkost, obavy

pro rodiče:

  • problémy s prospěchem u dětí
  • výchovné problémy
  • rodinné a osobní starosti, které se dotýkají dítěte

Adresář organizací poskytujícího služby primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji viz síť služeb

Organizace působící v oblasti prevence sociálně rizikového chování v Královéhradeckém kraji