Aktuality pro uchazeče

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků 

V úterý 20. června 2023 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.  

15,00 – úvodní společná část v aule školy 

15,20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy) 

U oborů Praktická sestra a Zdravotnické lyceum můžete podat do pondělí 12. června 2023 žádost o společné umístění do třídy (kamarádi, spolužáci,…). Žádosti podávejte elektronicky na email jiri.chrz@zshk.cz 

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 13,00 do 16,00  
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 16,00. 

Postup při vyřizování odvolání

Přijímání uchazečů bylo ukončeno, kapacita oborů je zcela naplněna. Nevyřízená odvolání byla předána Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ke zpracování.

Soňa Lamichová, 25. května 2023, 13,00

Přijímání přihlášek k ubytování na domově mládeže pro školní rok 2023/2024

Domov mládeže Hradecká 868 a Komenského 268 přijímá přihlášky k ubytování na školní rok 2023/2024. Konečný termín pro přijímání přihlášek je 31. 5. 2023. Ubytovaní žáci obdrží přihlášky přímo v DM. Ostatní si mohou přihlášky vyzvednout na sekretariátu školy, na domově mládeže v Hradecké ulici 868 nebo stáhnout zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří:  čtvrtek 19. ledna 2023 od 8:00 do 17:00 hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Vyzkoušíte si první pomoc. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Virtuální prohlídka školy zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří:  středa 23. listopadu 2022 od 8:00 do 17:00 hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Vyzkoušíte si první pomoc. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Virtuální prohlídka školy zde.

4. kolo přijímacího řízení do oborů VOŠ

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do oborů VOŠ, viz kritéria.

3. kolo přijímacího řízení do oborů VOŠ

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oborů VOŠ, viz kritéria.

Výuka oboru Diplomová všeobecná sestra – kombinovaná forma

Výuka ve školním roce 2022/2023 bude probíhat:

  1. ročník – každou středu
  2. ročník – každý čtvrtek
  3.  ročník – každý pátek
  4. ročník – každou středu

1. a 2. září bude probíhat zápis a třídnické věci.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

V úterý 21. června 2022 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

15,00 – úvodní společná část v aule školy (pouze pro rodiče) – 2. mezipatro

15,20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis zde)

Rozdělení do tříd: 1.A, 1.B, 1.C, 1.E, 1.G, 1.H

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00.
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00.

Domov mládeže

Ubytovací kapacita domova mládeže je pro školní rok 2022-2023 naplněná. Více informací u vedoucí vychovatelky hana.kujalova@zshk.cz.