Aktuality pro uchazeče

Den otevřených dveří 3. 12. 2020

Milí zájemci o studium na naší škole.

Připravujeme on-line den otevřených dveří, a to 3. prosince 2020. Upoutávky najdete co nejdříve na facebooku i na webu školy.

Těšíme se na vás.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Termín pro podání přihlášek: 8. září 2020

Termín zkoušek: 16. září 2020

Kritéria zde. 

Informace pro nově přijaté žáky

V pondělí 17. srpna 2020 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

  • 15,00 – společná schůzka pro všechny třídy v aule školy

Po skončení této schůzky budou předávat rodičům informace třídní učitelé v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 13,00 do 17,00 (pokud jste již focení neabsolvovali na začátku prázdnin).
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru PRAKTICKÁ SESTRA

Další požadavky na umístění do tříd budou řešeny až v úvodu školního roku.

Aktuální stav vyřizování žádostí o nové rozhodnutí

Ke dni 20. 7. 2020 je kapacita všech oborů naplněna.

Pozvánky

Dne 21. 5. 2020 byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce a podrobné informace o přijímacím řízení.

Termíny přijímacích zkoušek

Milí uchazeči,

konečně známe termíny! Jednotná přijímací zkouška se bude konat 8. června. A dobrá zpráva – MŠMT prodloužilo čas na vykonání zkoušky, a to o 15 minut u matematiky a 10 minut u češtiny. Uchazeči o vzdělávání v oboru Asistent zubního technika musí ještě konat školní zkoušku z kreslení a modelování – pro ni stanovuji první řádný termín 3. 6. (pro ty, kteří mají tento náš obor na přihlášce na prvním místě) a druhý řádný termín 5. 6. (pro ty, kteří mají tento náš obor na přihlášce na druhém místě). Pozvánky ke zkouškám všichni včas dostanete.

Přeji všech uchazečům co nejlepší zvládnutí zkoušek a hodně štěstí.

Soňa Lamichová

Informace pro uchazeče

Milí uchazeči,

pevně věřím, že se navzdory složitým okolnostem v klidu připravujete k přijímacím zkouškám, které jsou završením Vašeho 9letého studia.

Podle dostupných informací by se testy z matematiky a českého jazyka měly konat nejdříve 14 dnů po otevření škol, termíny zveřejní MŠMT. Tyto testy budete psát ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě. Uchazeči o obor asistent zubního technika budou ještě předtím konat školní zkoušku z kreslení a modelování – vyhlásím dva termíny, z nichž si jeden vyberete, a pošlu Vám 5 pracovních dní před jejich konáním pozvánku (bude také zveřejněna na webu školy). A co je super – výsledky byste měli znát do 8 dnů od konání jednotné přijímací zkoušky. Pak budete mít 5 dní na odevzdání zápisového lístku.

Přeji Vám pokud možno chladnou hlavu, pevné nervy a co nejlepší výsledek u zkoušek.

Soňa Lamichová, ředitelka školy