Aktuality pro uchazeče

Přihlášky do domova mládeže

Přihlášky do domova mládeže jsou ke stažení zde https://www.zshk.cz/zakladni-informace/. Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2024, přihlášky posílejte poštou, případně přineste osobně na Hradecká 868, HK 500 03. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vám bude předáno na třídní schůzce 20. 6. 2024.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

Ve čtvrtek 20. června 2024 v 15.00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků, a to:

  • v 15.00 – úvodní společná část v aule školy
  • v 15.20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis učeben a seznamy budou vyvěšeny ve vestibulu školy).
  • Požadavky na společné umístění do tříd (Praktická sestra, Zdravotnické lyceum) můžete zasílat na jiri.chrz@zshk.cz do pátku 31.května 2024.

Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00 – uč. 121

Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13.00 do 16.00.

Odeslání pozvánek k přijímací zkoušce

Dne 26. března 2024 byly odeslány všechny pozvánky k jednotné přijímací zkoušce i školní přijímací zkoušce (obor Asistent zubního technika), a to u elektronicky podaných přihlášek prostřednictvím DiPSy, u papírových a hybridních přihlášek prostřednictvím České pošty do vlastních rukou.

Soňa Lamichová

Spuštění webových stránek k přijímacímu řízení

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry, takže potřebné informace tam najdou uchazeči i jejich zákonní zástupci. Stránky budou hlavním zdrojem informací a budou se postupně doplňovat.

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku dne 4. 9. 2023 proběhne

  • pro žáky střední školy od 8.00 hodin
  1. ročníky budou mít krátké společné zahájení v aule školy
  • pro studenty VOŠ od 10.00 hodin
  1. ročníky budou mít krátké společné zahájení v aule školy

Přidělení učeben najdete zde.

Upozornění na uzavření školy

Budova školy bude ve čtvrtek 31. 8. 2023 po celý den uzavřena.

Přijímací řízení VOŠ na školní rok 2023–2024

Dne 7. 8. 2023 byly odeslány pozvánky na přijímací zkoušku pro obory: DVS, DVS – Kombinovaná forma, DZT.

Na obory DFA, DDS, DZL bylo v pátek 4. 8. 2023 zasláno Rozhodnutí o přijetí.

Výuka oboru Diplomová všeobecná sestra – kombinovaná forma (1. ročník)

Teoretická výuka bude pro 1. ročník kombinované formy DVS ve školním roce 2023–⁠2024 probíhat každý pátek (cca 7:10 – ⁠17:40 hod).

Zahájení školního roku a s nimi spojené administrativní náležitosti proběhnou v pondělí 4. 9. 2023. Pátek 8. 9. bude již běžný výukový den, rozvrh bude upřesněný 4. 9. 2023.

Pro bližší informace sledujte web školy.

Ubytovací kapacita domova mládeže

Ubytovací kapacita domova mládeže je pro školní rok 2023–2024 naplněná. Všem žádostem o ubytování podaným do 31. 5. 2023 bylo vyhověno a žáci a studenti byli přijati k ubytování.

Více informací u vedoucí vychovatelky hana.kujalova@zshk.cz.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků 

V úterý 20. června 2023 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.  

15,00 – úvodní společná část v aule školy 

15,20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy) 

Informace k úvodní schůzce
Seznam 1.A, Seznam 1.B, Seznam 1.E, Seznam 1.G, Seznam 1.L

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00  – uč. 121
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 16,00.