Aktuality pro uchazeče

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: 24. 11. 2021 od 8:00 do 17:00  hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Mrzí nás to, ale vstup do školy pro uchazeče a jejich rodiče je možný pouze po splnění:

* aktuálních protiepidemiologických opatření (tj. certifikát o očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 do 6 měsíců)

* uchazeči ve věku do 18 let se mohou prokázat antigenním testem starým nejdéle 24 hod nebo PCR testem ne starším než 72 hod

* testovat ve škole nelze!

Pro ty, kteří podmínky protiepidemiologických opatření nesplňují, připravujeme Den otevřených dveří online ve středu 8. 12. 2021 v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.

Příjezd žáků do domova mládeže 31. 8. 2021

Dne 31. 8. 2021 bude DM otevřen od 15. h.

Při vstupu do budovy DM bude nutné mít respirátor a prokázat (žáci i zákonní zástupci):

  • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19
  • ve výjimečných případech bude pouze pro žáky připraven samotest.

Společné setkání rodičů 1. ročníků je z hygienických důvodů zrušeno.

Rodiče však zveme na Výstavu na plotě (na plotě DM Hradecká) s názvem Plné ruce práce a do Fair trade kavárničky v alternativních prostorách DM, která se uskuteční v rámci komunitního setkávání.

Rozhodnutí o přijetí VOŠ

Rozhodnutí o přijetí VOŠ bylo zasláno dne 6. 8. 2021 (bez přijímací zkoušky).

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

V pondělí 23. srpna 2021 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

Při vstupu do budovy školy bude nutné prokázat:

  • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19.

15,00 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)

14,00 – 17,00  volby do školské rady (bližší informace v úvodní části v aule školy)

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00 (pokud jste již focení neabsolvovali v průběhu prázdnin).
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00.

———————————————————————————————

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru PRAKTICKÁ SESTRA

Další požadavky na umístění do tříd budou řešeny až v úvodu školního roku.

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků – stravování

Přihlášky ke stravování ve školní jídelně zasílejte e-mailem na adresu: jana.slezakova@zshk.cz nebo poštou: Školní jídelna při SZŠ a VOŠZ, Hradecká 868, 500 03  Hradec Králové

Kontakt: 495 513 454

Přihlášku ke stažení naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení DVS – kombinovaná forma

Výsledky přijímacího řízení na Diplomovanou všeobecnou sestru – kombinovanou formu naleznete zde (dole na stránce).

Přijímací řízení VOŠ na školní rok 2021/2022

Dne 10. 6. 2021 byly poštou rozeslány pozvánky na přijímací řízení na obor DVS-kombinovaná forma.

Na obory DVS-denní forma, DDS, DFA, DZL a DZT bylo rozesláno Rozhodnutí o přijetí (bez přijímací zkoušky).

Pokud do 16. 6. 2021 neobdržíte poštou pozvánku nebo Rozhodnutí, kontaktujte, prosím, stud. odd., tel. 49 50 75 208.

Požadavky na umístění nově přijatých žáků do jednotlivých tříd

U oborů Praktická sestra a Zdravotnické lyceum můžete podat do úterý 20. července 2021 žádost o společné umístění do třídy (kamarádi, spolužáci,…). Žádosti podávejte elektronicky na email jiri.chrz@zshk.cz

Informace o focení na ISIC karty pro přijaté žáky na SŠ

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Více informací naleznete zde. 

Vyřizování odvolání

Přijímací řízení bylo ukončeno. Zbylá odvolání byla předána Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Soňa Lamichová, 22. června 2021