Aktuality pro uchazeče

Pozvánky

Dne 21. 5. 2020 byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce a podrobné informace o přijímacím řízení.

Termíny přijímacích zkoušek

Milí uchazeči,

konečně známe termíny! Jednotná přijímací zkouška se bude konat 8. června. A dobrá zpráva – MŠMT prodloužilo čas na vykonání zkoušky, a to o 15 minut u matematiky a 10 minut u češtiny. Uchazeči o vzdělávání v oboru Asistent zubního technika musí ještě konat školní zkoušku z kreslení a modelování – pro ni stanovuji první řádný termín 3. 6. (pro ty, kteří mají tento náš obor na přihlášce na prvním místě) a druhý řádný termín 5. 6. (pro ty, kteří mají tento náš obor na přihlášce na druhém místě). Pozvánky ke zkouškám všichni včas dostanete.

Přeji všech uchazečům co nejlepší zvládnutí zkoušek a hodně štěstí.

Soňa Lamichová

Informace pro uchazeče

Milí uchazeči,

pevně věřím, že se navzdory složitým okolnostem v klidu připravujete k přijímacím zkouškám, které jsou završením Vašeho 9letého studia.

Podle dostupných informací by se testy z matematiky a českého jazyka měly konat nejdříve 14 dnů po otevření škol, termíny zveřejní MŠMT. Tyto testy budete psát ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě. Uchazeči o obor asistent zubního technika budou ještě předtím konat školní zkoušku z kreslení a modelování – vyhlásím dva termíny, z nichž si jeden vyberete, a pošlu Vám 5 pracovních dní před jejich konáním pozvánku (bude také zveřejněna na webu školy). A co je super – výsledky byste měli znát do 8 dnů od konání jednotné přijímací zkoušky. Pak budete mít 5 dní na odevzdání zápisového lístku.

Přeji Vám pokud možno chladnou hlavu, pevné nervy a co nejlepší výsledek u zkoušek.

Soňa Lamichová, ředitelka školy