Aktuality pro uchazeče

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

V úterý 21. června 2022 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

15,00 – úvodní společná část v aule školy

15,20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)

U oborů Praktická sestra a Zdravotnické lyceum můžete podat do středy 15. června 2022 žádost o společné umístění do třídy (kamarádi, spolužáci,…). Žádosti podávejte elektronicky na email jiri.chrz@zshk.cz

 • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00.
 • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00.

Postup při vyřizování odvolání

Vyřizuji odvolání uchazeče, který se umístil:

 • u oboru Praktická sestra na 143. místě
 • u oboru Zdravotnické lyceum na 135. místě
 • u oboru Asistent zubního technika na 38. místě

Soňa Lamichová, 20. května 2022, 10,00

Přijímání přihlášek k ubytování na domově mládeže pro školní rok 2022/2023

Domov mládeže Hradecká 868 a Komenského 268 přijímá přihlášky k ubytování na školní rok 2022/2023. Konečný termín pro přijímání přihlášek je 31.5.2022. Ubytovaní žáci obdrží přihlášky přímo v DM. Ostatní si mohou přihlášky vyzvednout na sekretariátu školy, na domově mládeže v Hradecké ulici 868 nebo stáhnout zde.

Rozhodnutí o ubytování bude předáno osobně, případně zasláno poštou či e-mailem do 22. 6. 2022.

Jednotné přijímací zkoušky na SZŠ – 12. a 13. dubna 2022

8,00 – umožnění vstupu do budovy školy

8,30 – didaktický test MATEMATIKA

8,30 – poskytnutí informací rodičům v aule školy

10,50 – didaktický test ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 

Vzhledem k dopravnímu omezení křižovatky u Fortny není možné parkování před a za budovou školy. Doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Den otevřených dveří – online

Pro ty, kteří nemohli přijít k nám do školy, připravujeme Den otevřených dveří online ve čtvrtek 17. 2. 2022 v čase 16.00 18.00 hod. Více info zde.

Virtuální prohlídka školy zde.

Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: čtvrtek 20. 1. 2022 od 8:00 do 17:00  hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Mrzí nás to, ale vstup do školy pro uchazeče a jejich rodiče je možný pouze po splnění:

* aktuálních protiepidemiologických opatření (tj. certifikát o očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 do 6 měsíců)

* uchazeči ve věku do 18 let se mohou prokázat antigenním testem starým nejdéle 24 hod nebo PCR testem ne starším než 72 hod

* testovat ve škole nelze!

Pro ty, kteří nemohli přijít k nám do školy, připravujeme Den otevřených dveří online v prvních únorových dnech v čase 15.00 až 17.00 hod. Více info zde. 

Virtuální prohlídka školy zde.

Děkujeme za pochopení.

Příjezd žáků do domova mládeže 31. 8. 2021

Dne 31. 8. 2021 bude DM otevřen od 15. h.

Při vstupu do budovy DM bude nutné mít respirátor a prokázat (žáci i zákonní zástupci):

 • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
 • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19
 • ve výjimečných případech bude pouze pro žáky připraven samotest.

Společné setkání rodičů 1. ročníků je z hygienických důvodů zrušeno.

Rodiče však zveme na Výstavu na plotě (na plotě DM Hradecká) s názvem Plné ruce práce a do Fair trade kavárničky v alternativních prostorách DM, která se uskuteční v rámci komunitního setkávání.

Rozhodnutí o přijetí VOŠ

Rozhodnutí o přijetí VOŠ bylo zasláno dne 6. 8. 2021 (bez přijímací zkoušky).

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

V pondělí 23. srpna 2021 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

Při vstupu do budovy školy bude nutné prokázat:

 • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
 • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19.

15,00 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)

14,00 – 17,00  volby do školské rady (bližší informace v úvodní části v aule školy)

 • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00 (pokud jste již focení neabsolvovali v průběhu prázdnin).
 • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00.

———————————————————————————————

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru PRAKTICKÁ SESTRA

Další požadavky na umístění do tříd budou řešeny až v úvodu školního roku.

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků – stravování

Přihlášky ke stravování ve školní jídelně zasílejte e-mailem na adresu: jana.slezakova@zshk.cz nebo poštou: Školní jídelna při SZŠ a VOŠZ, Hradecká 868, 500 03  Hradec Králové

Kontakt: 495 513 454

Přihlášku ke stažení naleznete zde.