Přijímací řízení VOŠ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2024/2025

Otevírané obory a jejich kapacita:

53-41-N/11        Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma)                   43 studentů

53-41-N/11         Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma)   27 studentů

53-41-N/51         Diplomovaná dětská sestra                                                  40 studentů

53-43-N/11         Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma)      22 studentů

53-44-N/11         Diplomovaný zubní technik (denní forma)                      20 studentů

Počet přijímaných může být ještě navýšen s ohledem na aktuální stav volných míst.

Termíny:

1. kolo                  středa                 19. června 2024                  (uzávěrka přihlášek 31. května)

2. kolo                 čtvrtek                22. srpna 2024                  (uzávěrka přihlášek 6. srpna), počet volných míst bude upřesněn

Podrobnější informace najdete v kritériích níže.

 

Stipendijní programy zdravotnického holdingu pro studenty zdravotnických oborů

Stipendijní program Královéhradeckého kraje pro studenty oborů DVS a DDS

Diplomovaný zdravotní laborant

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný zubní technik

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z biologie člověka
  • zkouška z kreslení a modelování
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný farmaceutický asistent

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná dětská sestra (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma vzdělávání)

  • písemný test z biologie člověka
  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

K častým dotazům:

Poplatek za přihlášku se neplatí.

Roční školné činí 3000,- Kč, které jsou splatné ve dvou částkách: do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí a do 15.2. Je možné požádat o slevu na školném, a to z prospěchových (ve 2. ročníku), sociálních či zdravotních důvodů. O poskytnutí slevy rozhoduje ředitelka školy.

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558

Kritéria

Podrobná kritéria přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2024–2025 stáhnout
Tabulka pro přepočet prospěchu stáhnout

 

Formulář přihlášky

Zájemci o studium jednotlivých oborů vzdělání jsou povinni doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Vymezení zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. najdete v dokumentu Informace pro lékaře_VOŠ. Formulář můžete vytisknout a vzít s sebou na zdravotní prohlídku ke svému smluvnímu lékaři.

S přijímacím řízením nejsou spojeny žádné poplatky.

Přihláška_VOŠ stáhnout
Informace pro lékaře_VOŠ stáhnout

Výsledky

Přijímací řízení – 1. kolo- VOŠ pro školní rok 2024/25 

 • Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma
 • Diplomovaná dětská sestra
 • Diplomovaný zubní technik
 • Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma