Ostatní projekty

 

Škola podporující zdraví

V roce 2007 škola poprvé zpracovala Program podpory zdraví a získala certifikát o přijetí do sítě programu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. Pojem zdraví je vnímán v širokém slova smyslu: zahrnuje pohodu prostředí (materiálního i sociálního), vytváření podmínek pro zdravé učení a otevřené partnerství.

Další tříletý program jsme zpracovali v roce 2011 a od 1. září 2011 jsme držiteli osvědčení o přijetí do sítě programu „Škola podporující zdraví“.

V roce 2014 se nám úspěšně podařilo inovovat program na další tři roky.

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové