Aktuality pro rodiče

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

Ve čtvrtek 20. června 2024 v 15.00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků, a to:

Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00 – uč. 121

Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13.00 do 16.00.

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí školního roku 2023/2024

Třídní schůzky neproběhnou prezenční formou, ale budou organizovány přes Teams formou on-line v některém dnu po pedagogické radě, tj. po 16. 4. 2024.

Třídní učitelé pozvou do školy pouze rodiče problémových žáků.

Volné dny

V souvislosti s organizováním jednotné přijímací zkoušky na naší škole vyhlašuji pro žáky 1. až 3. ročníku volné dny, a to 12. a 15. dubna 2024. Žáci 4. ročníku budou mít distanční výuku maturitních předmětů. Studenti VOŠ budou mít výuku podle rozvrhu.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Domov mládeže

V návaznosti na volný den žáků 22. prosince 2023 se domovy mládeže uzavírají již ve čtvrtek 21. 12. 2023 v 16. hodin.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 22. prosince 2023 (pátek). Studenti VOŠ budou mít výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Výstražná stávka 27. 11. 2023

Dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci školy zapojí do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

  • Vzhledem k počtu zaměstnanců školy, kteří se přihlásili ke stávce, bude v pondělí 27. 11. 2023 zrušena veškerá výuka (týká se i praxe ve FN). Ředitelka školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje 1 volný den pro žáky střední školy a studenty VOŠ.
  • Jídelna v tento den nevaří a domovy mládeže se otvírají v úterý 28. 11. 2023 v 6,00, budeme tolerovat ranní absenci žáků z větších vzdáleností.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 10. listopadu 2023

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 29. září 2023 (pátek). Studenti VOŠ budou mít výuku formou řízeného samostudia.

Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku dne 4. 9. 2023 proběhne

  • pro žáky střední školy od 8.00 hodin
  1. ročníky budou mít krátké společné zahájení v aule školy
  • pro studenty VOŠ od 10.00 hodin
  1. ročníky budou mít krátké společné zahájení v aule školy

Přidělení učeben najdete zde.

Upozornění na uzavření školy

Budova školy bude ve čtvrtek 31. 8. 2023 po celý den uzavřena.