Aktuality pro rodiče

Navýšení cen stravného od 1. 2. 2023

Od 1. 2. 2023 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně.

Výše stravného pro studenty:

Snídaně + přesnídávka33,- Kč
Oběd40,- Kč
Svačina14,- Kč
Večeře38,- Kč
II. večeře18,- Kč
Celodenní strava143,- Kč

Děkujeme za pochopení.

Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 18. listopadu 2022.

Studenti VOŠ mají výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová

Třídní schůzky SZŠ – pátek 11. listopadu 2022

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách (rozpis zde)

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče (rozpis zde)

Vzhledem k dopravnímu omezení křižovatky u Fortny doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

V úterý 21. června 2022 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

15,00 – úvodní společná část v aule školy (pouze pro rodiče) – 2. mezipatro

15,20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis zde)

Rozdělení do tříd: 1.A, 1.B, 1.C, 1.E, 1.G, 1.H

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00.
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 8. dubna 2022

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Vzhledem k dopravnímu omezení křižovatky u Fortny není možné parkování před a za budovou školy. Doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Informace z MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 31. 1. 2022 byla ve Sbírce zákonů vydána novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zrušuje v plném rozsahu povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19.

Informace k preventivnímu antigennímu testování

V přiloženém letáku najdete informace o tom, jak postupovat v případě pozitivního testu.

Informace ředitelky školy

přiloženém dokumentu najdete sdělení ředitelky školy k uplynulému školnímu roku a aktuální situaci.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 12. listopadu 2021

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Při vstupu do budovy školy bude nutné prokázat:

  • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 26. října 2021. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium. Důvodem je celodenní přerušení dodávky vody do budovy školy.

Soňa Lamichová, ředitelka školy