Aktuality pro rodiče

Beseda studentů s paní Věrou Sosnarovou dne 17. 3. 2020

V úterý 17. 3. 2020 od 10.00 hodin proběhne v aule školy beseda s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila gulag.

Účast tříd: 2.G, 3.L a 4.A.

Její životní osudy ztvárnil pan Kupka v knize Krvavé jahody, kterou si budou moci studenti koupit (250,-Kč). Ke koupi budou i další knihy o gulazích (po 100,-Kč).

Odeslání pozvánek – MZ jaro 2020

Dne 7. 2. 2020 byly odeslány pozvánky k jarnímu termínu maturitních zkoušek.  Protokol o předání pozvánky podepíší žáci 4. ročníků u svého třídního učitele.

Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu potvrdí předání pozvánky na osobním protokolu, který je součástí odeslané pozvánky. Protokol zašlete poštou nebo e-mailem.

Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte Mgr. Chrze na jiri.chrz@zshk.cz .

Minimaturita 30. 1. 2020

Dne 30. 1. 2020 budou žáci druhých ročníků prezentovat výsledky svého dosavadního „bádání“.

Více informací zde.

Zájezd do Anglie 19. 9. – 25. 9. 2020

Program zde.

Prezentace: Zájezd do Anglie

Přihlášky: M. Brychtová, H. Poláková, H. Hošková

 

Den otevřených dveří 22. 1. 2020

Den otevřených dveří: 22. 1. 2020 od 8:00 do 17:00  hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Navíc se můžete podívat do FN, kam budete chodit na praxi. Miniexkurze do Fakultní nemocnice Hradec Králové začínají vždy v 11:00, 13:45 a 14:45. Sraz zájemců je v budově EMERGENCY před občerstvením. Můžete využít MHD linku č. 19. Pěší cestou od školy k FN můžete navštívit Domov mládeže, který je při cestě.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2020

V termínu od 11. listopadu do 2. prosince 2019 je možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky.

Aktuální čtvrté ročníky dostanou přihlášku prostřednictvím svého třídního učitele.

Ostatní, kteří se přihlašují k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou přihlášku do  školy zaslat (poštou nebo jako přílohu e-mailu) nebo osobně v kanceláři zástupců ředitelky (v tomto případě se předem domluvte na termínu prostřednictvím e-mailu jiri.chrz@zshk.cz nebo jana.hermanova@zshk.cz ). Pokud vám formulář přihlášky e-mailem nedošel, ozvěte se také na výše uvedené e-maily.

Výuka 6. 11. 2019

Vzhledem ke stávce učitelů bude omezena výuka tříd SZŠ (dle provizorního rozvrhu). Skupiny VOŠ budou mít výuku v původním rozsahu s drobnými úpravami. Rozvrh bude zveřejněn v průběhu dopoledne.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 15. listopadu 2019

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů

15,3017,00 – informace vyučujících pro rodiče

Volné dny

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 31. října a 1. listopadu 2019. Studenti VOŠ mají výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy