Aktuality pro rodiče

ON-LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Zákonní zástupci žáků se mohou zúčastnit videokonference s třídním učitelem. Termín schůzky určí třídní učitel (v období mezi 14. a 23. dubnem 2021) a pozve na ni žáky své třídy. Zákonní zástupci se konference zúčastní na přihlášení své dcery nebo syna.

Provoz školy od 1. března

Nic se pro nás nemění, jedeme dál, viz stanovisko MŠMT:

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

  • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
  • při individuálních konzultacích žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

A NADÁLE JE POVOLENO:

  • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
  • ubytovávat ve školských ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Přeji všem hodně zdraví a sil. Soňa Lamichová

Zobrazení pololetního hodnocení ve webové aplikaci pro rodiče

Návod naleznete zde.

Změny v organizaci výuku od 25. 11. 2020

Milé studentky, milí studenti,

situace se opět mění a někteří z vás budou moci konečně do školy – už se na vás těšíme! Podrobnější informace najdete v přiloženém souboru.

Soňa Lamichová

ON-LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Zákonní zástupci žáků se mohou zúčastnit videokonference s třídním učitelem. Termín schůzky určí třídní učitel (v období mezi 13. a 20. listopadem 2020) a pozve na ni žáky své třídy. Zákonní zástupci se konference zúčastní na přihlášení své dcery nebo syna.

Od 14. 10. pouze distanční výuka

Bohužel musíme opustit připravený režim a musíme přejít na distanční vzdělávání (DV), které bude probíhat podle upraveného rozvrhu. Připomínám, že účast na DV je pro žáky a studenty povinná a znamená účastnit se on-line výuky v čase dle rozvrhu a plnit úkoly zadané vyučujícími ve stanovených termínech.

Stravování – v době DV mají žáci a studenti možnost se stravovat za dotovanou cenu – k odběru oběda je nutné se předem přihlásit; výdej bude probíhat v jednorázovém obalu či jídlonosiči.

Provoz domova mládeže je do 31. října přerušen, více informací zde.

Upozorňuji na možnost, že žáci a studenti posledních ročníků v nelékařských zdravotnických oborech mohou být v době trvání nouzového stavu povoláni k plnění pracovní povinnosti.

Věřím, že od 2. listopadu se vrátíme zpět do školy – udělejme pro to vše tím, že se budeme chovat odpovědně a budeme dodržovat nařízená opatření.

Přeji všem hodně zdraví, sil a optimizmu.

Soňa Lamichová

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Od pondělí 12. října přecházíme na distanční výuku, která bude probíhat podle upraveného rozvrhu (bude zveřejněn v neděli odpoledne), prozatím do 25. října – tato výuka je podle zákona povinná.

Na 26. a 27. října jsou pro střední školu stanoveny dny volna, výuka na VOŠ bude probíhat podle rozvrhu.

Podrobnější informace k organizaci hodin, stravování a ubytování naleznete zde.

Prosím všechny o zodpovědný přístup a dodržování nastavených pravidel.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Výuka tělesné výchovy

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje s účinností od 5. října 2020 bude výuka tělesné výchovy probíhat formou vycházek a pobytu v přírodě za každého počasí. Proto je nutné přizpůsobit oblečení klimatickým podmínkám.

Základní informace pro žáky/studenty pro případ zavedení vzdělávání  distanční formou

Více informací zde.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den, a to 25. září 2020.
Volný den se týká pouze žáků střední školy s výjimkou 4.A, 4.B a 4.C. Výuka na VOŠ poběží podle rozvrhu.
Věřím, že svým odpovědným přístupem a dodržováním preventivních opatření pomůžete předejít masivnímu rozšíření nákazy koronavirem.

Soňa Lamichová, ředitelka školy