Aktuality pro rodiče

Výstražná stávka 27. 11. 2023

Dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci školy zapojí do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

  • Vzhledem k počtu zaměstnanců školy, kteří se přihlásili ke stávce, bude v pondělí 27. 11. 2023 zrušena veškerá výuka (týká se i praxe ve FN). Ředitelka školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje 1 volný den pro žáky střední školy a studenty VOŠ.
  • Jídelna v tento den nevaří a domovy mládeže se otvírají v úterý 28. 11. 2023 v 6,00, budeme tolerovat ranní absenci žáků z větších vzdáleností.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 10. listopadu 2023

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 29. září 2023 (pátek). Studenti VOŠ budou mít výuku formou řízeného samostudia.

Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku dne 4. 9. 2023 proběhne

  • pro žáky střední školy od 8.00 hodin
  1. ročníky budou mít krátké společné zahájení v aule školy
  • pro studenty VOŠ od 10.00 hodin
  1. ročníky budou mít krátké společné zahájení v aule školy

Přidělení učeben najdete zde.

Upozornění na uzavření školy

Budova školy bude ve čtvrtek 31. 8. 2023 po celý den uzavřena.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků 

V úterý 20. června 2023 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.  

15,00 – úvodní společná část v aule školy 

15,20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy) 

Informace k úvodní schůzce
Seznam 1.A, Seznam 1.B, Seznam 1.E, Seznam 1.G, Seznam 1.L

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00  – uč. 121
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 16,00. 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v aule školy v těchto časech:

4.E         2. 6. 2023 od 9.00 hodin

4.L         2. 6. 2023 od 9.00 hodin

4.A         2. 6. 2023 od 10.30 hodin

4.B         9. 6. 2023 od 10.00 hodin

4.G         9. 6. 2023 od 10.00 hodin

Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 14. dubna 2023.

Studenti VOŠ mají výuku podle rozvrhu.

Soňa Lamichová

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí proběhnou on-line ve čtvrtek 13. 4. 2023 v 17,00. Třídní učitelé založí schůzku své třídy v Teams. Rodiče se připojí na přihlášení žáků.

Navýšení cen stravného od 1. 2. 2023

Od 1. 2. 2023 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně.

Výše stravného pro studenty:

Snídaně + přesnídávka33,- Kč
Oběd40,- Kč
Svačina14,- Kč
Večeře38,- Kč
II. večeře18,- Kč
Celodenní strava143,- Kč

Děkujeme za pochopení.