Aktuality pro rodiče

Informace pro nově přijaté žáky

V pondělí 17. srpna 2020 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

  • 15,00 – společná schůzka pro všechny třídy v aule školy

Po skončení této schůzky budou předávat rodičům informace třídní učitelé v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 13,00 do 17,00 (pokud jste již focení neabsolvovali na začátku prázdnin).
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru PRAKTICKÁ SESTRA

Další požadavky na umístění do tříd budou řešeny až v úvodu školního roku.

Aktuální informace k podzimnímu termínu maturit

Odeslání pozvánek – MZ podzim 2020

  • Dne 26. června 2020 byly odeslány přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek.
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte do školy nejpozději do 27. 7. 2020.
  • Přihlášku si vytiskněte, podepište a nascanujte (nebo nafoťte) a pošlete na e-mail chrz@zshk.cz nebo odevzdejte osobně ve škole 7. – 9. července 2020 od 7,00 do 12,00 v kanceláři zástupců ředitelky.

Termíny vyřazení absolventů

SŠ:

4.A, 4.E          22. 6. pondělí od 10.30 hod.

4.B, 4.G          24. 6. středa od 10.00 hod.

4.H                  26. 6. pátek od 10.00 hod.

VOŠ:

3.P, 3.U           18. 6. čtvrtek od 10.00 hod.

3.F, 3.Z            29. 6. pondělí od 10.00 hod.

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v DM ve školním roce 2020/2021.

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2020/2021.
Konečný termín pro příjem přihlášek je 31. května 2020. Přihlášky jsou k vyzvednutí na DM nebo ke stažení na stránkách školy v záložce Domov mládeže/Základní informace (odkaz zde).

Neplatí pro uchazeče do 1. ročníků. 

Vyřizuje Mgr. Hana Kujalová

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy. Za to, že se s obrovským nasazením učíte zvládat naprosto novou situaci. Za to, že si osvojujete nové nástroje on-line vzdělávání. Za to, že navíc pomáháte ve zdravotnických zařízeních, šijete roušky a nabízíte pomoc, kde je jí třeba. Děkuji vám za to, že neklesáte na duchu, držíte při  sobě, povzbuzujete se navzájem a odpovědně čelíte všem nepříznivým okolnostem.

Soňa Lamichová

Výuka během uzavření školy

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím e-mailů nebo e-learningu (moodle). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.

Soňa Lamichová

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Opatřením ministra zdravotnictví se od 11. března 2020 na neurčito ruší výuka na naší škole. Žádám žáky a studenty školy, aby se chovali odpovědně, nepohybovali se v prostorách s větším výskytem osob, dodržovali hygienická opatření a další opatření vedoucí ke snížení rizik nákazy koronavirem. Pro aktuální informace sledujte www.zshk.cz a www.mzcr.cz.

Domov mládeže bude dnes otevřen do 22:00 hod. 

Dne 10. března, Soňa Lamichová, ředitelka školy

Mimořádné opatření po návratu z Italské republiky

V souvislosti s mimořádným opatřením vydaným ministrem zdravotnictví dne 6. března žádám všechny žáky a studenty školy, kteří strávili jarní prázdniny v Itálii, příp. dalších zemích, ve kterých dochází k masivnímu šíření nákazy COVID-19, aby zůstali 2 týdny v domácí karanténě. O této skutečnosti informujte prosím své třídní učitele, a to e-mailem nebo prostřednictvím sms.

Zaměstnance školy žádám, aby se důsledně řídili mimořádným opatřením ministra zdravotnictví.

Aktuální informace sledujte na stránkách ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Děkuji všem za odpovědný přístup.

Dne 7. března 2020, Soňa Lamichová, ředitelka školy