Aktuality pro rodiče

Informace ředitelky školy

přiloženém dokumentu najdete sdělení ředitelky školy k uplynulému školnímu roku a aktuální situaci.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 12. listopadu 2021

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Při vstupu do budovy školy bude nutné prokázat:

  • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 26. října 2021. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium. Důvodem je celodenní přerušení dodávky vody do budovy školy.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 27. září 2021. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Zahájení školního roku

Při vstupu do školy se žáci a studenti 1. 9. 2021

  • prokáží platným negativním RT-PCR nebo antigenním testem z odběrového místa
  • nebo certifikátem o očkování
  • nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 (ve lhůtě do 180 dnů)

Ve výjimečných případech budou žáci a studenti 1.9. testováni antigenními testy ve škole v učebně dle rozpisu.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků a studentů ještě 6.9. a 9.9.2021 v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Žáci a studenti budou mít dýchací cesty zakryté ochranným prostředkem (respirátor), který mohou sundat až po usednutí ve třídě do lavice. Ve společných prostorech musí mít dýchací cesty zakryté.

Pokud se některý žák či student neprokáže platným testem či očkováním a odmítne se testovat ve škole, je povinen nosit ochranné prostředky k zakrytí dýchacích cest po celý den.

Odkaz na rozpis 1. – 3. 9. 2021 zde.

1.K – výuka každý čtvrtek; 2.9. od 8.00 třídnické hodiny a pak již výuka v učebně 403

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

V pondělí 23. srpna 2021 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

Při vstupu do budovy školy bude nutné prokázat:

  • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19.

15,00 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)

14,00 – 17,00  volby do školské rady (bližší informace v úvodní části v aule školy)

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00 (pokud jste již focení neabsolvovali v průběhu prázdnin).
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00.

———————————————————————————————

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru PRAKTICKÁ SESTRA

Další požadavky na umístění do tříd budou řešeny až v úvodu školního roku.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady. Volby proběhnou v termínu 23. 8., 1. 9. a 2. 9. 2021 v budově školy. Oprávněnými voliči jsou zletilí žáci a studenti školy, zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada má 4 volené členy – 2 zástupce pedagogických pracovníků, 1 zástupce z řad zákonných zástupců žáků a 1 zletilého studenta. Další 2 členy jmenuje zřizovatel školy.

Turistické kurzy – Malá Skála 2021/2022

Termíny:

5. – 8.9. 3.A

12. – 15.9. 3.G

15. – 18.9. 3.E

19. – 22.9. 3.B

22.– 25.9. 3.L

Strava: Polopenze (obědy v režii žáků)

Cena: cca 1500 Kč (v ceně je ubytování, polopenze, půjčovné vybavení, vstupy do památek), vybíráno bude v hotovosti před odjezdem na kurz

Odjezd a návrat: společný odjezd vlakem z HK (stejně tak příjezd)

Náplň kurzu: turistika, vodní turistika, sportovní hry, teambuildingové hry, koloběžky

Bližší informace poskytnou vyučující TEV.

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků – stravování

Přihlášky ke stravování ve školní jídelně zasílejte e-mailem na adresu: jana.slezakova@zshk.cz nebo poštou: Školní jídelna při SZŠ a VOŠZ, Hradecká 868, 500 03  Hradec Králové

Kontakt: 495 513 454

Přihlášku ke stažení naleznete zde.

Informace o focení na ISIC karty pro přijaté žáky na SŠ

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Více informací naleznete zde.