Aktuality pro rodiče

Od 14. 10. pouze distanční výuka

Bohužel musíme opustit připravený režim a musíme přejít na distanční vzdělávání (DV), které bude probíhat podle upraveného rozvrhu. Připomínám, že účast na DV je pro žáky a studenty povinná a znamená účastnit se on-line výuky v čase dle rozvrhu a plnit úkoly zadané vyučujícími ve stanovených termínech.

Stravování – v době DV mají žáci a studenti možnost se stravovat za dotovanou cenu – k odběru oběda je nutné se předem přihlásit; výdej bude probíhat v jednorázovém obalu či jídlonosiči.

Provoz domova mládeže je do 31. října přerušen, více informací zde.

Upozorňuji na možnost, že žáci a studenti posledních ročníků v nelékařských zdravotnických oborech mohou být v době trvání nouzového stavu povoláni k plnění pracovní povinnosti.

Věřím, že od 2. listopadu se vrátíme zpět do školy – udělejme pro to vše tím, že se budeme chovat odpovědně a budeme dodržovat nařízená opatření.

Přeji všem hodně zdraví, sil a optimizmu.

Soňa Lamichová

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Od pondělí 12. října přecházíme na distanční výuku, která bude probíhat podle upraveného rozvrhu (bude zveřejněn v neděli odpoledne), prozatím do 25. října – tato výuka je podle zákona povinná.

Na 26. a 27. října jsou pro střední školu stanoveny dny volna, výuka na VOŠ bude probíhat podle rozvrhu.

Podrobnější informace k organizaci hodin, stravování a ubytování naleznete zde.

Prosím všechny o zodpovědný přístup a dodržování nastavených pravidel.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Výuka tělesné výchovy

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje s účinností od 5. října 2020 bude výuka tělesné výchovy probíhat formou vycházek a pobytu v přírodě za každého počasí. Proto je nutné přizpůsobit oblečení klimatickým podmínkám.

Základní informace pro žáky/studenty pro případ zavedení vzdělávání  distanční formou

Více informací zde.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den, a to 25. září 2020.
Volný den se týká pouze žáků střední školy s výjimkou 4.A, 4.B a 4.C. Výuka na VOŠ poběží podle rozvrhu.
Věřím, že svým odpovědným přístupem a dodržováním preventivních opatření pomůžete předejít masivnímu rozšíření nákazy koronavirem.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Roušky povinně ve třídách

MZČR vydalo mimořádné opatření zavádějící povinné nošení roušek ve všech prostorách škol i v průběhu vyučování ve třídách, a to s účinností od pátku 18. 9. 2020.

Prosím o respektování tohoto nařízení a odpovědný přístup.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Povinné nošení roušek

S účinností od 9. září nařizuji povinné nošení roušek ve společných prostorách školy, domova mládeže a jídelny a při všech hromadných akcích. K tomuto kroku jsem se po konzultaci s ředitelem KHS rozhodla s ohledem na vývoj epidemiologické situace a skutečnost, že praktická výuka a odborná praxe probíhají ve zdravotnických zařízeních. Navíc naše prostorové podmínky neumožňují izolování jednotlivých tříd a skupin.

Věřím, že situaci pochopíte a že vše společnými silami a odpovědným přístupem zvládneme.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Informace pro nově přijaté žáky

V pondělí 17. srpna 2020 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

  • 15,00 – společná schůzka pro všechny třídy v aule školy

Po skončení této schůzky budou předávat rodičům informace třídní učitelé v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 13,00 do 17,00 (pokud jste již focení neabsolvovali na začátku prázdnin).
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru PRAKTICKÁ SESTRA

Další požadavky na umístění do tříd budou řešeny až v úvodu školního roku.

Aktuální informace k podzimnímu termínu maturit

Odeslání pozvánek – MZ podzim 2020

  • Dne 26. června 2020 byly odeslány přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek.
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte do školy nejpozději do 27. 7. 2020.
  • Přihlášku si vytiskněte, podepište a nascanujte (nebo nafoťte) a pošlete na e-mail chrz@zshk.cz nebo odevzdejte osobně ve škole 7. – 9. července 2020 od 7,00 do 12,00 v kanceláři zástupců ředitelky.

Termíny vyřazení absolventů

SŠ:

4.A, 4.E          22. 6. pondělí od 10.30 hod.

4.B, 4.G          24. 6. středa od 10.00 hod.

4.H                  26. 6. pátek od 10.00 hod.

VOŠ:

3.P, 3.U           18. 6. čtvrtek od 10.00 hod.

3.F, 3.Z            29. 6. pondělí od 10.00 hod.