Aktuality pro rodiče

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků 

V úterý 20. června 2023 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.  

15,00 – úvodní společná část v aule školy 

15,20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy) 

U oborů Praktická sestra a Zdravotnické lyceum můžete podat do pondělí 12. června 2023 žádost o společné umístění do třídy (kamarádi, spolužáci,…). Žádosti podávejte elektronicky na email jiri.chrz@zshk.cz 

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 13,00 do 16,00  
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 16,00. 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v aule školy v těchto časech:

4.E         2. 6. 2023 od 9.00 hodin

4.L         2. 6. 2023 od 9.00 hodin

4.A         2. 6. 2023 od 10.30 hodin

4.B         9. 6. 2023 od 10.00 hodin

4.G         9. 6. 2023 od 10.00 hodin

Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 14. dubna 2023.

Studenti VOŠ mají výuku podle rozvrhu.

Soňa Lamichová

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí proběhnou on-line ve čtvrtek 13. 4. 2023 v 17,00. Třídní učitelé založí schůzku své třídy v Teams. Rodiče se připojí na přihlášení žáků.

Navýšení cen stravného od 1. 2. 2023

Od 1. 2. 2023 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně.

Výše stravného pro studenty:

Snídaně + přesnídávka33,- Kč
Oběd40,- Kč
Svačina14,- Kč
Večeře38,- Kč
II. večeře18,- Kč
Celodenní strava143,- Kč

Děkujeme za pochopení.

Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 18. listopadu 2022.

Studenti VOŠ mají výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová

Třídní schůzky SZŠ – pátek 11. listopadu 2022

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách (rozpis zde)

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče (rozpis zde)

Vzhledem k dopravnímu omezení křižovatky u Fortny doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků

V úterý 21. června 2022 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

15,00 – úvodní společná část v aule školy (pouze pro rodiče) – 2. mezipatro

15,20 – třídní schůzky v určených učebnách (rozpis zde)

Rozdělení do tříd: 1.A, 1.B, 1.C, 1.E, 1.G, 1.H

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 14,00 do 16,00.
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 8. dubna 2022

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Vzhledem k dopravnímu omezení křižovatky u Fortny není možné parkování před a za budovou školy. Doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Informace z MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 31. 1. 2022 byla ve Sbírce zákonů vydána novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zrušuje v plném rozsahu povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19.