Aktuality pro rodiče

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v DM ve školním roce 2020/2021.

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2020/2021.
Konečný termín pro příjem přihlášek je 31. května 2020. Přihlášky jsou k vyzvednutí na DM nebo ke stažení na stránkách školy v záložce Domov mládeže/Základní informace (odkaz zde).

Neplatí pro uchazeče do 1. ročníků. 

Vyřizuje Mgr. Hana Kujalová

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy. Za to, že se s obrovským nasazením učíte zvládat naprosto novou situaci. Za to, že si osvojujete nové nástroje on-line vzdělávání. Za to, že navíc pomáháte ve zdravotnických zařízeních, šijete roušky a nabízíte pomoc, kde je jí třeba. Děkuji vám za to, že neklesáte na duchu, držíte při  sobě, povzbuzujete se navzájem a odpovědně čelíte všem nepříznivým okolnostem.

Soňa Lamichová

Výuka během uzavření školy

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím e-mailů nebo e-learningu (moodle). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.

Soňa Lamichová

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Opatřením ministra zdravotnictví se od 11. března 2020 na neurčito ruší výuka na naší škole. Žádám žáky a studenty školy, aby se chovali odpovědně, nepohybovali se v prostorách s větším výskytem osob, dodržovali hygienická opatření a další opatření vedoucí ke snížení rizik nákazy koronavirem. Pro aktuální informace sledujte www.zshk.cz a www.mzcr.cz.

Domov mládeže bude dnes otevřen do 22:00 hod. 

Dne 10. března, Soňa Lamichová, ředitelka školy

Mimořádné opatření po návratu z Italské republiky

V souvislosti s mimořádným opatřením vydaným ministrem zdravotnictví dne 6. března žádám všechny žáky a studenty školy, kteří strávili jarní prázdniny v Itálii, příp. dalších zemích, ve kterých dochází k masivnímu šíření nákazy COVID-19, aby zůstali 2 týdny v domácí karanténě. O této skutečnosti informujte prosím své třídní učitele, a to e-mailem nebo prostřednictvím sms.

Zaměstnance školy žádám, aby se důsledně řídili mimořádným opatřením ministra zdravotnictví.

Aktuální informace sledujte na stránkách ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Děkuji všem za odpovědný přístup.

Dne 7. března 2020, Soňa Lamichová, ředitelka školy

Koronavirus – Co dělat – informace pro cestovatele

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem, kterými jsou: Čína, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění:

  • Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte, pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
  • Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
  • Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
  • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem, kterými jsou: Čína, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur a a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost:

  • Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
  • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
  • Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
  • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Zpracováno 26. 2. 2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace.

Více zde: Koronavirus_co_dělat_informace_pro_cestovatele

Beseda studentů s paní Věrou Sosnarovou dne 17. 3. 2020

V úterý 17. 3. 2020 od 10.00 hodin proběhne v aule školy beseda s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila gulag.

Účast tříd: 2.G, 3.L a 4.A.

Její životní osudy ztvárnil pan Kupka v knize Krvavé jahody, kterou si budou moci studenti koupit (250,-Kč). Ke koupi budou i další knihy o gulazích (po 100,-Kč).

Odeslání pozvánek – MZ jaro 2020

Dne 7. 2. 2020 byly odeslány pozvánky k jarnímu termínu maturitních zkoušek.  Protokol o předání pozvánky podepíší žáci 4. ročníků u svého třídního učitele.

Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu potvrdí předání pozvánky na osobním protokolu, který je součástí odeslané pozvánky. Protokol zašlete poštou nebo e-mailem.

Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte Mgr. Chrze na jiri.chrz@zshk.cz .