Aktuality pro veřejnost

Upozornění na uzavření školy

Budova školy bude ve čtvrtek 31. 8. 2023 po celý den uzavřena.

Sdílíme zkušenosti z Erasmus+  a Norských fondů

Pro žáky i veřejnost na 23. listopadu 2022 připravujeme zajímavý celodenní program:

 • čas konání programu od 9:00 do 17:00 hod
 • sdílení zkušeností španělské studentky, která je na stáži ve FN Hradec Králové
 • představení moderních ochranných pomůcek
 • informace o stáži našich žáků
 • prezentace studentek o síti Euro Apprenticeship
 • představení plánů na Erasmus+ a Norské fondy na příští projektové období

Nabídka pracovního místa

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Bližší informace zde.

PŘEDSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Pro žáky i veřejnost na 31. května 2022 připravujeme zajímavý celodenní program:

 • čas konání programu od 9:00 do 15:00 hod
 • představení moderních ochranných pomůcek
 • ukázky první pomoci s našimi studenty z Ukrajiny
 • informace o stážích ve Španělsku a v Norsku
 • prezentace našich studentek o síti Euro Apprenticeship
 • představení plánů na Erasmus+ a Norské fondy na příští projektové období

Pozvánku naleznete zde.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: čtvrtek 20. 1. 2022 od 8:00 do 17:00  hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Mrzí nás to, ale vstup do školy pro uchazeče a jejich rodiče je možný pouze po splnění:

* aktuálních protiepidemiologických opatření (tj. certifikát o očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 do 6 měsíců)

* uchazeči ve věku do 18 let se mohou prokázat antigenním testem starým nejdéle 24 hod nebo PCR testem ne starším než 72 hod

* testovat ve škole nelze!

Pro ty, kteří nemohli přijít k nám do školy, připravujeme Den otevřených dveří online v prvních únorových dnech v čase 15.00 až 17.00 hod. Více info zde. 

Virtuální prohlídka školy zde.

Děkujeme za pochopení.

Akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka

Od 1. 10. 2021 zahajujeme akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka. Zájemci se mohou hlásit do 17. září 2021. Kurz bude ukončen teoreticko-praktickou zkouškou v červnu 2022.

Roušky povinně ve třídách

MZČR vydalo mimořádné opatření zavádějící povinné nošení roušek ve všech prostorách škol i v průběhu vyučování ve třídách, a to s účinností od pátku 18. 9. 2020.

Prosím o respektování tohoto nařízení a odpovědný přístup.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Povinné nošení roušek

S účinností od 9. září nařizuji povinné nošení roušek ve společných prostorách školy, domova mládeže a jídelny a při všech hromadných akcích. K tomuto kroku jsem se po konzultaci s ředitelem KHS rozhodla s ohledem na vývoj epidemiologické situace a skutečnost, že praktická výuka a odborná praxe probíhají ve zdravotnických zařízeních. Navíc naše prostorové podmínky neumožňují izolování jednotlivých tříd a skupin.

Věřím, že situaci pochopíte a že vše společnými silami a odpovědným přístupem zvládneme.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy. Za to, že se s obrovským nasazením učíte zvládat naprosto novou situaci. Za to, že si osvojujete nové nástroje on-line vzdělávání. Za to, že navíc pomáháte ve zdravotnických zařízeních, šijete roušky a nabízíte pomoc, kde je jí třeba. Děkuji vám za to, že neklesáte na duchu, držíte při  sobě, povzbuzujete se navzájem a odpovědně čelíte všem nepříznivým okolnostem.

Soňa Lamichová

Výuka během uzavření školy

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím e-mailů nebo e-learningu (moodle). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.

Soňa Lamichová