Aktuality pro veřejnost

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří: čtvrtek 20. 1. 2022 od 8:00 do 17:00  hodin

Nejlepší způsob, jak se seznámit s životem ve škole. Poznáte své budoucí učitele, navštívíte laboratoře i odborné učebny. Získáte odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají.

Mrzí nás to, ale vstup do školy pro uchazeče a jejich rodiče je možný pouze po splnění:

* aktuálních protiepidemiologických opatření (tj. certifikát o očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 do 6 měsíců)

* uchazeči ve věku do 18 let se mohou prokázat antigenním testem starým nejdéle 24 hod nebo PCR testem ne starším než 72 hod

* testovat ve škole nelze!

Pro ty, kteří nemohli přijít k nám do školy, připravujeme Den otevřených dveří online v prvních únorových dnech v čase 15.00 až 17.00 hod. Více info zde. 

Virtuální prohlídka školy zde.

Děkujeme za pochopení.

Akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka

Od 1. 10. 2021 zahajujeme akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka. Zájemci se mohou hlásit do 17. září 2021. Kurz bude ukončen teoreticko-praktickou zkouškou v červnu 2022.

Roušky povinně ve třídách

MZČR vydalo mimořádné opatření zavádějící povinné nošení roušek ve všech prostorách škol i v průběhu vyučování ve třídách, a to s účinností od pátku 18. 9. 2020.

Prosím o respektování tohoto nařízení a odpovědný přístup.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Povinné nošení roušek

S účinností od 9. září nařizuji povinné nošení roušek ve společných prostorách školy, domova mládeže a jídelny a při všech hromadných akcích. K tomuto kroku jsem se po konzultaci s ředitelem KHS rozhodla s ohledem na vývoj epidemiologické situace a skutečnost, že praktická výuka a odborná praxe probíhají ve zdravotnických zařízeních. Navíc naše prostorové podmínky neumožňují izolování jednotlivých tříd a skupin.

Věřím, že situaci pochopíte a že vše společnými silami a odpovědným přístupem zvládneme.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy. Za to, že se s obrovským nasazením učíte zvládat naprosto novou situaci. Za to, že si osvojujete nové nástroje on-line vzdělávání. Za to, že navíc pomáháte ve zdravotnických zařízeních, šijete roušky a nabízíte pomoc, kde je jí třeba. Děkuji vám za to, že neklesáte na duchu, držíte při  sobě, povzbuzujete se navzájem a odpovědně čelíte všem nepříznivým okolnostem.

Soňa Lamichová

Výuka během uzavření školy

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím e-mailů nebo e-learningu (moodle). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.

Soňa Lamichová

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Opatřením ministra zdravotnictví se od 11. března 2020 na neurčito ruší výuka na naší škole. Žádám žáky a studenty školy, aby se chovali odpovědně, nepohybovali se v prostorách s větším výskytem osob, dodržovali hygienická opatření a další opatření vedoucí ke snížení rizik nákazy koronavirem. Pro aktuální informace sledujte www.zshk.cz a www.mzcr.cz.

Domov mládeže bude dnes otevřen do 22:00 hod. 

Dne 10. března, Soňa Lamichová, ředitelka školy

Mimořádné opatření po návratu z Italské republiky

V souvislosti s mimořádným opatřením vydaným ministrem zdravotnictví dne 6. března žádám všechny žáky a studenty školy, kteří strávili jarní prázdniny v Itálii, příp. dalších zemích, ve kterých dochází k masivnímu šíření nákazy COVID-19, aby zůstali 2 týdny v domácí karanténě. O této skutečnosti informujte prosím své třídní učitele, a to e-mailem nebo prostřednictvím sms.

Zaměstnance školy žádám, aby se důsledně řídili mimořádným opatřením ministra zdravotnictví.

Aktuální informace sledujte na stránkách ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice.

Děkuji všem za odpovědný přístup.

Dne 7. března 2020, Soňa Lamichová, ředitelka školy

Koronavirus – Co dělat – informace pro cestovatele

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem, kterými jsou: Čína, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění:

  • Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte, pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
  • Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
  • Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
  • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem, kterými jsou: Čína, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur a a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost:

  • Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
  • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
  • Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
  • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Zpracováno 26. 2. 2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace.

Více zde: Koronavirus_co_dělat_informace_pro_cestovatele