Výuka

Výukové stránky vyučujících

Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ

Multimediální první pomoc pro pedagogy, Předlékařská první pomoc do škol

Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče

Pečovatel o dítě v domácím prostředí

Vizualizace laboratorních prací z obecné biologie

Výukové materiály vznikly v rámci projektu Vizualizace laboratorních prací z obecné biologie. Byla zpracována vybraná témata – Historie cytologie, Prokaryotická buňka, Eukaryotická buňka a Evoluce buňky. Více zde.

Histologické preparáty

Internetová databáze histologických preparátů sestavená Janem Pavlíkem, studentem oboru Zdravotní laborant.

Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích

Multimediální interaktivní výukový program určený zejména pro potřeby výuky odborných předmětů oborů Zdravotní laborant a diplomovaný zdravotní laborant na zdravotnických školách.
Program byl podpořen z prostředků MŠMT v rámci projektů SIPVZ. Více zde.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie

České verze prezentací se nachází v přílohách. Také si můžete stáhnout archiv s obsahem multimediálního CD pro prohlížení offline.

Virtuální nemocnice

Virtuální zdravotní pojišťovna