Prohlášení o přístupnosti

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.zshk.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2.12.2019

Toto prohlášení bylo provedeno vlastním posouzením provedeným subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě zjištění problému týkajícího se přístupnosti webových stránek, obraťte se prosím na správce webových stránek Mgr. Terezu Horákovou, email: tereza.horakova@zshk.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení, žádost nebo dotaz zaslané na správce webových stránek se můžete obrátit na příslušný orgán:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz