EVVO

EVVO – Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

EKOLOGICKÝ KURZ 2019

Informace pro žáky třetích ročníků

Ekologický kurz je součástí našeho ŠVP všech oborů a jeho hlavním cílem je umožnit našim žákům a žákyním prožitek z pobytu v přírodě na vlastní kůži. Součástí programu jsou aktivity v terénu s environmentální tématikou, badatelské aktivity, pozorování rostlin a živočichů, hledání jejich úkrytů, pozorování a odhalování změn v krajině a jiné. Byli bychom rádi, kdyby se právě pobyt v přírodě stal žákům zdrojem příjemných zážitků a radosti. Chceme, aby naše generace, ale i budoucí generace, měla k přírodě pozitivní vztah, přijala za přírodu do jisté míry zodpovědnost a chovala se k přírodě i přírodním zdrojům ohleduplně a udržitelně.

 

Milé žákyně, milí žáci,

níže naleznete nejdůležitější informace o letošním Eko – kurzu. Pro každou třídu byla vybrána jiná lokalita a zvolen i jiný termín. Stalo se tak na základě kapacity ubytovacích zařízení, organizace školního roku a a vašeho zájmu.

Každá třída má trochu jiný harmonogram a termíny srazů a odjezdů je třeba si hlídat. Aktuální rozpisy jsou na nástěnce ve vestibulu ve škole. Budou aktuálně i na stránkách níže ke stažení. Informace k organizaci vám poskytnou třídní učitelé a organizátor kurzů – PhDr. Štindl (kabinet biologie, chemie).

Tematická náplň: pohyb v přírodním terénu, pozorování vybraných přírodnin, seznámení se s možnostmi managementu ochrany životního prostředí, apod. Žáci zpracovávají pracovní listy, které odevzdávají v elektronické podobě. Vyplněný pracovní sešit v elektronické podobě uloží do 14 dnů po návratu na školní síť K:\STUDENTI\EKO_KURZY\_EKO_KURZ_2019 . Zpracované sešity budou hodnoceny u tříd zdravotnického lycea slovním hodnocením i známkou (započítává se do biologie s váhou, která odpovídá průměru váhy užívané vyučujícím v daném předmětu)

Vybraná témata např.: chráněná území, lesní a vodní ekosystém a jeho ochrana, pozorování významných druhů, monitoring a odchyt živočichů (zase je budeme pouštět do volné přírody), pozorování přírody a života v ní, ohleduplné chování v přírodě, společné zážitky

Úkoly: aktivní účast, zpracování pracovních listů v papírové (skupinově) a elektronické podobě (individuálně), prezentování výsledků pozorování ve skupině

DOPORUČENÍ S SEBOU:

  • Nepromokavé boty (do vysoké trávy, do terénu)
  • oblečení do terénu, teplé
  • Pláštěnka (deštník se špatně ponese)
  • Repelent (komáři, klíšťata)
  • Láhev s vodou (ať nemáte žízeň)
  • Svačina, jídlo na večeři (opékání u ohně), snídaně, svačina na druhý den (dle organizace na místě)
  • Fotoaparát nebo mobil s fotoaparátem, mobilní data se hodí
  • léky – zejména alergici, náplast …
  • psací potřeby – tužku
  • dobrá nálada
  • je vhodné mít kontakt na pedagogický dozor

PRACOVNÍ SEŠIT EKOLOGICKÉHO KURZU JE PRO KAŽDÝ ROK AKTUALIZOVÁN A PRO VYBRANOU LOKALITU A VYBRANOU TŘÍDU JSOU MATERIÁLY KE STAŽENÍ NÍŽE 

Úvodní obálka 2018 – 2019 stáhnout
Metodika, jak pracovat s pracovním sešitem stáhnout
Pracovní sešit s pojmy stáhnout
Pracovní sešit, soubor pracovních listů z terénní exkurze pro třídy 3A, 3G stáhnout
Pracovní sešit, soubor pracovních listů z terénní exkurze pro třídu 3.H stáhnout
Pracovní sešit, soubor pracovních listů z terénní exkurze pro třídu 3.B stáhnout
Pracovní sešit, soubor pracovních listů z terénní exkurze pro třídu 3.E stáhnout
Pracovní sešit, soubor pracovních listů z terénní exkurze pro třídu 3.E stáhnout
Hodnocení kurzu, zpětná vazba stáhnout

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2018 – a akce se stává tradice

Naše škola se opět zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018. V minulosti měli žáci i rodiče, zaměstnanci i případní zájemci možnost odevzdávat v naší škole elektroodpad. I nadále tato možnost trvá. Zároveň se tradičně chceme pustit do úklidových akcí, které přispějí k zkvalitnění prostředí v okolí školy, domovů mládeže, jídelny. Během dubnové akce se podařilo uklidit okolí domovů mládeže, jídelny, školního hřiště a okolí školy i blízké řeky. Bližší info najdete v kronice nebo přímo na stránkách:  http://www.uklidmecesko.cz/

MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/70-PROGRAMY-MRKEV/index.htm

I v letošním roce jsme tradičně členy celorepublikové sítě škol  – MRKEV – (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno více než 630 základních a středních škol ze všech krajů ČR.

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.