Aktuality pro studenty

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady. Volby proběhnou v termínu 23. 8., 1. 9. a 2. 9. 2021 v budově školy. Oprávněnými voliči jsou zletilí žáci a studenti školy, zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada má 4 volené členy – 2 zástupce pedagogických pracovníků, 1 zástupce z řad zákonných zástupců žáků a 1 zletilého studenta. Další 2 členy jmenuje zřizovatel školy.

Domov mládeže stále přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2021-22.

Přihlášku naleznete zde. 

Making Culture alive – Digital Escape Room

Projekt Erasmus + Partnerství zemí

Více informací o projektu naleznete zde.

Knihovna je  otevřena v normálním provozu

Otevírací doba:

po ,út, st               13–18 hod.

čt                           11–16 hod.

Ocenění žáků oboru Zdravotnický asistent

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a náměstek hejtmana pro oblast školství Arnošt Štěpánek poděkují žákům 4.A, 4.B, a 4.C za jejich pomoc v době pandemie. Slavnostní akt se uskuteční dne 10. 6. 2021 v 11.00 v aule školy. Věřím, že žáci těchto tříd přijmou naše pozvání.

Soňa Lamichová

Slavnostní vyřazení absolventů

Vyřazení absolventů se uskuteční v aule školy v následujících termínech:

  • 10. 6. 2021 ve 12.00: třídy 4.A a 4.C
  • 15. 6. 2021 v 11.00: třídy 4.B a 4.L
  • 16. 6. 2021 v 11.00: třídy 4.E a 4.G

Věřím, že si tyto slavnostní okamžiky vychutnáte se svými blízkými.

Soňa Lamichová

Školní jídelna – provoz od 24. 5. 2021

Strava není standardně přihlášena všem strávníkům automaticky!
I nadále platí, že si strávníci obědy (popř. snídaně, večeře) přihlašují sami dle zájmu.

Volné dny

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 2 volné dny pro žáky 1. až 3. ročníku střední školy, a to na 24. a 25. května 2021. Studenti VOŠ budou mít výuku podle pravidelného rozvrhu.

Důvodem je snaha zabezpečit klidný a bezpečný průběh maturitních zkoušek.

Soňa Lamichová

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v domově mládeže na školní rok 2021/2022

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2021/2022. Konečný termín pro podání přihlášky je 31. 5. 2021. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři školy, na DM Hradecká 868 nebo stáhnout zde. Další informace poskytne vedoucí vychovatelka hana.kujalova@zshk.cz.

Informace k provozu školy a testování od 12. dubna 2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů ve školách a školských zařízení je od 12. 4. 2021 školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky a studenty 2x týdně antigenními testy.

Žáci a studenti účastnící se povinné praktické výuky či souvislé odborné praxe ve FN HK budou i nadále testováni ve výukovém centru FN (potřebují potvrzení pro FN) 1x/týden.

Žáci a studenti účastnící se praktické výuky či konzultace ve škole jsou povinni absolvovat antigenní test provedený samoodběrem ve třídě a do prezenční listiny zapsat výsledek testu.

Žáci a studenti ubytovaní na domově mládeže se řídí pokyny vedoucí vychovatelky DM Mgr. Kujalové.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se také neprovádí u osob, které onemocněly nemocí COVID-19 a byly v izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.