Aktuality pro studenty

Ubytovací kapacita domova mládeže

Ubytovací kapacita domova mládeže je pro školní rok 2023–2024 naplněná. Všem žádostem o ubytování podaným do 31. 5. 2023 bylo vyhověno a žáci a studenti byli přijati k ubytování.

Více informací u vedoucí vychovatelky hana.kujalova@zshk.cz.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v aule školy v těchto časech:

4.E         2. 6. 2023 od 9.00 hodin

4.L         2. 6. 2023 od 9.00 hodin

4.A         2. 6. 2023 od 10.30 hodin

4.B         9. 6. 2023 od 10.00 hodin

4.G         9. 6. 2023 od 10.00 hodin

Možnost získání stipendií pro studenty z HK

Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských studentů oznamuje možnost získání příspěvků z tohoto fondu pro nadané studenty a pro studenty z rodin s nízkým příjmem (podrobnější informace naleznete v OZNÁMENÍ).

Termín pro odevzdání žádostí je do 31. 5. 2023.

Podmínkou přiznání příspěvku je trvalé bydliště studenta v Hradci Králové a věk do 26 let.

Provoz DM

Domov mládeže Komenského bude z důvodu volného dne žáků uzavřen ve čtvrtek 13.4. v 16. h.

Domov mládeže Hradecká zůstává pro studenty VOŠ otevřen až do pátku 14. 4. do 14. h.

Volný den

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 14. dubna 2023.

Studenti VOŠ mají výuku podle rozvrhu.

Soňa Lamichová

Přijímání přihlášek k ubytování na domově mládeže pro školní rok 2023/2024

Domov mládeže Hradecká 868 a Komenského 268 přijímá přihlášky k ubytování na školní rok 2023/2024. Konečný termín pro přijímání přihlášek je 31. 5. 2023. Ubytovaní žáci obdrží přihlášky přímo v DM. Ostatní si mohou přihlášky vyzvednout na sekretariátu školy, na domově mládeže v Hradecké ulici 868 nebo stáhnout zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí proběhnou on-line ve čtvrtek 13. 4. 2023 v 17,00. Třídní učitelé založí schůzku své třídy v Teams. Rodiče se připojí na přihlášení žáků.

Stipendijní programy pro zdravotníky

Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s Nadačním fondem na podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů pro aktuální akademický/školní rok. Více informací naleznete zde.

Žádost o stipendium mohou podat studenti aktuálních absolventských ročníků v níže uvedených oborech, kteří mají v době podání žádosti splněny všechny studijní povinnosti (předpoklady) nutné pro zakončení studia (uzavřený předchozí ročník): všeobecná sestra, dětská sestra.

Navýšení cen stravného od 1. 2. 2023

Od 1. 2. 2023 dochází k navýšení cen stravného ve školní jídelně.

Výše stravného pro studenty:

Snídaně + přesnídávka33,- Kč
Oběd40,- Kč
Svačina14,- Kč
Večeře38,- Kč
II. večeře18,- Kč
Celodenní strava143,- Kč

Děkujeme za pochopení.

Volná lůžka na DM

Domov mládeže nabízí 2 volná lůžka na budově v Komenského ulici a 1 volné lůžko na budově v Hradecké ulici pro ubytování dívek SŠ nebo VOŠ. Nástup možný od 1. ledna 2023. Zájemci, kontaktujte vedoucí vychovatelku Mgr. Hanu Kujalovou – hana.kujalova@zshk.cz.