Aktuality pro studenty

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 27. září 2021. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Zahájení školního roku

Při vstupu do školy se žáci a studenti 1. 9. 2021

  • prokáží platným negativním RT-PCR nebo antigenním testem z odběrového místa
  • nebo certifikátem o očkování
  • nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 (ve lhůtě do 180 dnů)

Ve výjimečných případech budou žáci a studenti 1.9. testováni antigenními testy ve škole v učebně dle rozpisu.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků a studentů ještě 6.9. a 9.9.2021 v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Žáci a studenti budou mít dýchací cesty zakryté ochranným prostředkem (respirátor), který mohou sundat až po usednutí ve třídě do lavice. Ve společných prostorech musí mít dýchací cesty zakryté.

Pokud se některý žák či student neprokáže platným testem či očkováním a odmítne se testovat ve škole, je povinen nosit ochranné prostředky k zakrytí dýchacích cest po celý den.

Odkaz na rozpis 1. – 3. 9. 2021 zde.

1.K – výuka každý čtvrtek; 2.9. od 8.00 třídnické hodiny a pak již výuka v učebně 403

Příjezd žáků do domova mládeže 31. 8. 2021

Dne 31. 8. 2021 bude DM otevřen od 15. h.

Při vstupu do budovy DM bude nutné mít respirátor a prokázat (žáci i zákonní zástupci):

  • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19
  • ve výjimečných případech bude pouze pro žáky připraven samotest.

Společné setkání rodičů 1. ročníků je z hygienických důvodů zrušeno.

Rodiče však zveme na Výstavu na plotě (na plotě DM Hradecká) s názvem Plné ruce práce a do Fair trade kavárničky v alternativních prostorách DM, která se uskuteční v rámci komunitního setkávání.

Náhradní a opravný termín maturitních zkoušek

Náhradní a opravný termín maturitních zkoušek tříd 4.A, 4.G a 4.L je stanoven na 7. 9. 2021 v budově školy. Rozpisy s časy obdrží žáci mailem do 1. 9. 2021.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady. Volby proběhnou v termínu 23. 8., 1. 9. a 2. 9. 2021 v budově školy. Oprávněnými voliči jsou zletilí žáci a studenti školy, zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada má 4 volené členy – 2 zástupce pedagogických pracovníků, 1 zástupce z řad zákonných zástupců žáků a 1 zletilého studenta. Další 2 členy jmenuje zřizovatel školy.

Domov mládeže stále přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2021-22.

Přihlášku naleznete zde. 

Making Culture alive – Digital Escape Room

Projekt Erasmus + Partnerství zemí

Více informací o projektu naleznete zde.

Knihovna je  otevřena v normálním provozu

Otevírací doba:

po ,út, st               13–18 hod.

čt                           11–16 hod.

Ocenění žáků oboru Zdravotnický asistent

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a náměstek hejtmana pro oblast školství Arnošt Štěpánek poděkují žákům 4.A, 4.B, a 4.C za jejich pomoc v době pandemie. Slavnostní akt se uskuteční dne 10. 6. 2021 v 11.00 v aule školy. Věřím, že žáci těchto tříd přijmou naše pozvání.

Soňa Lamichová

Slavnostní vyřazení absolventů

Vyřazení absolventů se uskuteční v aule školy v následujících termínech:

  • 10. 6. 2021 ve 12.00: třídy 4.A a 4.C
  • 15. 6. 2021 v 11.00: třídy 4.B a 4.L
  • 16. 6. 2021 v 11.00: třídy 4.E a 4.G

Věřím, že si tyto slavnostní okamžiky vychutnáte se svými blízkými.

Soňa Lamichová