Aktuality pro studenty

Slavnostní vyřazení absolventů SŠ a VOŠ

Slavnostní vyřazení absolventů SŠ proběhne v těchto termínech a časech:

31. 5. 2024 – 4.G, 4.H od 9.30 v aule školy

31. 5. 2024 – 4.B od 11.00 v aule školy

7. 6. 2024 – 4.A, 4.C od 9.30 v aule školy

7. 6. 2024 – 4.E od 11.00 v aule školy

Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ proběhne

20. 6. 2024 – 3.D, 3.U, 3.Z od 10.00 v aule školy

21. 6. 2024  – 3.F, 3.P od 10.00 v aule školy

Přijímání přihlášek k ubytování na domově mládeže pro školní rok 2024/2025

Domov mládeže Hradecká 868 a Komenského 268 přijímá přihlášky k ubytování na školní rok 2024/2025. Konečný termín pro přijímání přihlášek je 31.5.2024. Ubytovaní žáci obdrží přihlášky přímo v DM. Ostatní si mohou přihlášky vyzvednout na sekretariátu školy, na domově mládeže v Hradecké ulici 868 nebo stáhnout zde.

Provoz DM o svátcích 1.5. a 8.5.

Domovy mládeže Komenského 268 i Hradecká 868 zůstanou výjimečně během státních svátků 1. a 8. května otevřené, tzn. že žáci mohou zůstat v DM a nemusí během týdne odjíždět domů. Po celou dobu bude s žáky a studenty pedagogický dozor. Školní jídelna během svátků nevaří – končí v úterý obědem a začíná ve čtvrtek snídaní.

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí školního roku 2023/2024

Třídní schůzky neproběhnou prezenční formou, ale budou organizovány přes Teams formou on-line v některém dnu po pedagogické radě, tj. po 16. 4. 2024.

Třídní učitelé pozvou do školy pouze rodiče problémových žáků.

Volné dny

V souvislosti s organizováním jednotné přijímací zkoušky na naší škole vyhlašuji pro žáky 1. až 3. ročníku volné dny, a to 12. a 15. dubna 2024. Žáci 4. ročníku budou mít distanční výuku maturitních předmětů. Studenti VOŠ budou mít výuku podle rozvrhu.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Vyjádření k tragické události v Praze

Jsme hluboce zasaženi včerejší tragickou událostí na Filozofické fakultě v Praze. Myslíme na rodiny obětí, na všechny, kteří se stali účastníky takového hrůzného činu. Za všechny zaměstnance a studenty školy vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí. V takovýchto tragických chvílích na významu nabývají hodnoty, jako je sounáležitost, ohleduplnost, úcta k druhým, solidarita. Mějme je prosím na paměti.

Soňa Lamichová

Domov mládeže

V návaznosti na volný den žáků 22. prosince 2023 se domovy mládeže uzavírají již ve čtvrtek 21. 12. 2023 v 16. hodin.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 22. prosince 2023 (pátek). Studenti VOŠ budou mít výuku formou řízeného samostudia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Výstražná stávka 27. 11. 2023

Dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci školy zapojí do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

  • Vzhledem k počtu zaměstnanců školy, kteří se přihlásili ke stávce, bude v pondělí 27. 11. 2023 zrušena veškerá výuka (týká se i praxe ve FN). Ředitelka školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje 1 volný den pro žáky střední školy a studenty VOŠ.
  • Jídelna v tento den nevaří a domovy mládeže se otvírají v úterý 28. 11. 2023 v 6,00, budeme tolerovat ranní absenci žáků z větších vzdáleností.

Volná místa na DM

DM Hradecká nabízí od 1. 12. 2023 pro dívky 3 volná místa k ubytování. Více informací hana.kujalova@zshk.cz.