Aktuality pro studenty

Knihovna

Knihovna je žákům a studentům v současné době k dispozici.

Otevírací doba:

st 25.11 a čt 26.11.: 10 – 15 hod.

od 30.11.   po až čt: 11 – 16 hod.

Změny v organizaci výuku od 25. 11. 2020

Milé studentky, milí studenti,

situace se opět mění a někteří z vás budou moci konečně do školy – už se na vás těšíme! Podrobnější informace najdete v přiloženém souboru.

Soňa Lamichová

Knihovna

Knihovna je žákům a studentům v současné době k dispozici, jen je třeba se předem s knihovnicí individuálně domluvit přes e-mail: knihovna@zshk.cz.

Průzkum mezi studenty zdravotnických škol

Dobrý den, vážené studentky a studenti,

rádi bychom Vám nabídli možnost zapojit se do třetího ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2020“, který pořádá HealthCare Institute o.p.s.

Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení jejich studia a také definovat důvody jejich rozhodnutí.

Tento průzkum je směřován ke studentům středních zdravotnických škol, vyšších odborných zdravotnických škol a vysokých škol.

DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT ZDE: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/barometr-mezi-studenty-zdravotnickych-skol-2020-cz.html

PLAKÁT ZDE: Barometr_CZ 2020

Možnost vyplnit tento dotazník je studentům otevřena do čtvrtku 31. 12. 2020.

Děkujeme a přejeme příjemný den.

Od 14. 10. pouze distanční výuka

Bohužel musíme opustit připravený režim a musíme přejít na distanční vzdělávání (DV), které bude probíhat podle upraveného rozvrhu. Připomínám, že účast na DV je pro žáky a studenty povinná a znamená účastnit se on-line výuky v čase dle rozvrhu a plnit úkoly zadané vyučujícími ve stanovených termínech.

Stravování – v době DV mají žáci a studenti možnost se stravovat za dotovanou cenu – k odběru oběda je nutné se předem přihlásit; výdej bude probíhat v jednorázovém obalu či jídlonosiči.

Provoz domova mládeže je do 31. října přerušen, více informací zde.

Upozorňuji na možnost, že žáci a studenti posledních ročníků v nelékařských zdravotnických oborech mohou být v době trvání nouzového stavu povoláni k plnění pracovní povinnosti.

Věřím, že od 2. listopadu se vrátíme zpět do školy – udělejme pro to vše tím, že se budeme chovat odpovědně a budeme dodržovat nařízená opatření.

Přeji všem hodně zdraví, sil a optimizmu.

Soňa Lamichová

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Od pondělí 12. října přecházíme na distanční výuku, která bude probíhat podle upraveného rozvrhu (bude zveřejněn v neděli odpoledne), prozatím do 25. října – tato výuka je podle zákona povinná.

Na 26. a 27. října jsou pro střední školu stanoveny dny volna, výuka na VOŠ bude probíhat podle rozvrhu.

Podrobnější informace k organizaci hodin, stravování a ubytování naleznete zde.

Prosím všechny o zodpovědný přístup a dodržování nastavených pravidel.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Výuka tělesné výchovy

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje s účinností od 5. října 2020 bude výuka tělesné výchovy probíhat formou vycházek a pobytu v přírodě za každého počasí. Proto je nutné přizpůsobit oblečení klimatickým podmínkám.

Základní informace pro žáky/studenty pro případ zavedení vzdělávání  distanční formou

Více informací zde.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den, a to 25. září 2020.
Volný den se týká pouze žáků střední školy s výjimkou 4.A, 4.B a 4.C. Výuka na VOŠ poběží podle rozvrhu.
Věřím, že svým odpovědným přístupem a dodržováním preventivních opatření pomůžete předejít masivnímu rozšíření nákazy koronavirem.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Roušky povinně ve třídách

MZČR vydalo mimořádné opatření zavádějící povinné nošení roušek ve všech prostorách škol i v průběhu vyučování ve třídách, a to s účinností od pátku 18. 9. 2020.

Prosím o respektování tohoto nařízení a odpovědný přístup.

Soňa Lamichová, ředitelka školy