Aktuality pro studenty

Výstražná stávka 27. 11. 2023

Dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci školy zapojí do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

  • Vzhledem k počtu zaměstnanců školy, kteří se přihlásili ke stávce, bude v pondělí 27. 11. 2023 zrušena veškerá výuka (týká se i praxe ve FN). Ředitelka školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje 1 volný den pro žáky střední školy a studenty VOŠ.
  • Jídelna v tento den nevaří a domovy mládeže se otvírají v úterý 28. 11. 2023 v 6,00, budeme tolerovat ranní absenci žáků z větších vzdáleností.

Volná místa na DM

DM Hradecká nabízí od 1. 12. 2023 pro dívky 3 volná místa k ubytování. Více informací hana.kujalova@zshk.cz.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 10. listopadu 2023

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 29. září 2023 (pátek). Studenti VOŠ budou mít výuku formou řízeného samostudia.

Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku dne 4. 9. 2023 proběhne

  • pro žáky střední školy od 8.00 hodin
  1. ročníky budou mít krátké společné zahájení v aule školy
  • pro studenty VOŠ od 10.00 hodin
  1. ročníky budou mít krátké společné zahájení v aule školy

Přidělení učeben najdete zde.

Upozornění na uzavření školy

Budova školy bude ve čtvrtek 31. 8. 2023 po celý den uzavřena.

Výuka oboru Diplomová všeobecná sestra – kombinovaná forma (1. ročník)

Teoretická výuka bude pro 1. ročník kombinované formy DVS ve školním roce 2023–2024 probíhat každý pátek (cca 7:10 – 17:40 hod).

Zahájení školního roku a s nimi spojené administrativní náležitosti proběhnou v pondělí 4. 9. 2023. Pátek 8. 9. bude již běžný výukový den, rozvrh bude upřesněný 4. 9. 2023.

Pro bližší informace sledujte web školy.

Ubytovací kapacita domova mládeže

Ubytovací kapacita domova mládeže je pro školní rok 2023–2024 naplněná. Všem žádostem o ubytování podaným do 31. 5. 2023 bylo vyhověno a žáci a studenti byli přijati k ubytování.

Více informací u vedoucí vychovatelky hana.kujalova@zshk.cz.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v aule školy v těchto časech:

4.E         2. 6. 2023 od 9.00 hodin

4.L         2. 6. 2023 od 9.00 hodin

4.A         2. 6. 2023 od 10.30 hodin

4.B         9. 6. 2023 od 10.00 hodin

4.G         9. 6. 2023 od 10.00 hodin

Možnost získání stipendií pro studenty z HK

Nadační fond na podporu královéhradeckých středoškolských studentů oznamuje možnost získání příspěvků z tohoto fondu pro nadané studenty a pro studenty z rodin s nízkým příjmem (podrobnější informace naleznete v OZNÁMENÍ).

Termín pro odevzdání žádostí je do 31. 5. 2023.

Podmínkou přiznání příspěvku je trvalé bydliště studenta v Hradci Králové a věk do 26 let.