Aktuality pro studenty

Roušky povinně ve třídách

MZČR vydalo mimořádné opatření zavádějící povinné nošení roušek ve všech prostorách škol i v průběhu vyučování ve třídách, a to s účinností od pátku 18. 9. 2020.

Prosím o respektování tohoto nařízení a odpovědný přístup.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Povinné nošení roušek

S účinností od 9. září nařizuji povinné nošení roušek ve společných prostorách školy, domova mládeže a jídelny a při všech hromadných akcích. K tomuto kroku jsem se po konzultaci s ředitelem KHS rozhodla s ohledem na vývoj epidemiologické situace a skutečnost, že praktická výuka a odborná praxe probíhají ve zdravotnických zařízeních. Navíc naše prostorové podmínky neumožňují izolování jednotlivých tříd a skupin.

Věřím, že situaci pochopíte a že vše společnými silami a odpovědným přístupem zvládneme.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2020/2021

Pozor, změna rozpisů!!!

Zahájení školního roku dne 1. 9. 2020 proběhne pro žáky střední školy od 8.00 hodin a studenty VOŠ od 10.00 hodin ve třídách dle rozpisu.

Středa – třídnické práce, zhodnocení loňského školního roku. Rozpis zde. 

Výuka oboru Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 proběhne od 9.00 hodin povinné školení BOZP pro FNHK (nutné pro absolvování odborné praxe).

studijní skupina 1.K (1. ročník) – výuka vždy v pátek + pro absolventy jiného oboru než praktická sestra/zdravotnický asistent praktická výuka v pondělí – od října.

studijní skupina 2.K – výuka vždy ve středu

studijní skupina 3.K – teoretická výuka čtvrtek a pátek do 23. 10. 2020

studijní skupina 4.K – teoretická výuka čtvrtek a pátek od 22. 10. 2020

Platba školného pro 2., 3. (4.) ročník do 15. 10. 2020 více zde.

Aktuální informace k podzimnímu termínu maturit

Odeslání pozvánek – MZ podzim 2020

  • Dne 26. června 2020 byly odeslány přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek.
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte do školy nejpozději do 27. 7. 2020.
  • Přihlášku si vytiskněte, podepište a nascanujte (nebo nafoťte) a pošlete na e-mail chrz@zshk.cz nebo odevzdejte osobně ve škole 7. – 9. července 2020 od 7,00 do 12,00 v kanceláři zástupců ředitelky.

Vydávání vysvědčení 30. června 2020

Rozpis vydání vysvědčení zde.

Termíny vyřazení absolventů

SŠ:

4.A, 4.E          22. 6. pondělí od 10.30 hod.

4.B, 4.G          24. 6. středa od 10.00 hod.

4.H                  26. 6. pátek od 10.00 hod.

VOŠ:

3.P, 3.U           18. 6. čtvrtek od 10.00 hod.

3.F, 3.Z            29. 6. pondělí od 10.00 hod.

Školní psycholožka

Dne 22. 6. 2020 od 11 hodin bude ve škole přítomná školní psycholožka Mgr. Mlynářová a nabízí individuální poradenství.

Ubytování pro žáky SŠ a studenty VOŠ v době praxe od 1. června

Domov mládeže Hradecká 868 bude otevřen vždy v pondělí v 7. hodin a uzavřen v pátek ve 12. hodin. Žáci a studenti, kteří mají zájem o ubytování vyplní níže připojený formulář. Stravování – obědy přihlásit přes portál strava.cz, snídaně a večeře se budou řešit po domluvě na místě.

Informace k pobytu v DM.

Při vstupu do DM odevzdáte vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

V případě zájmu o ubytování na Domově mládeže od 1. 6. 2020 vyplňte krátký formulář. Odkaz zde.