Aktuality pro studenty

Domov mládeže – volná místa

Domov mládeže nabízí 2 volná lůžka na budově v Hradecké ulici pro ubytování dívek SŠ nebo VOŠ. Nástup možný od 1. února. Zájemci, kontaktujte vedoucí vychovatelku Mgr. Hanu Kujalovou – hana.kujalova@zshk.cz.

Informace k preventivnímu antigennímu testování

V přiloženém letáku najdete informace o tom, jak postupovat v případě pozitivního testu.

Přání

Milé studentky, milí studenti,

máme za sebou zase hodně divný rok. Věřím, že ten nový bude už jen lepší, vy se budete moci bez překážek připravovat na své budoucí životní role a budete moci bez omezení prožívat i to, co ke studentskému životu patří. To všechno je podmíněno tím nejdůležitějším – zdravím. Přeji ho vám, vaším blízkým i vašim přátelům. Opatrujte se.

Soňa Lamichová

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2022

V termínu od 16. listopadu do 1. prosince 2021 je možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky.

Aktuální čtvrté ročníky dostanou přihlášku prostřednictvím svého třídního učitele.

Ostatní, kteří se přihlašují k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou přihlášku do školy zaslat (poštou nebo jako přílohu e-mailu) nebo osobně v kanceláři zástupců ředitelky (v tomto případě se předem domluvte na termínu prostřednictvím e-mailu jiri.chrz@zshk.cz nebo jana.hermanova@zshk.cz ). Pokud vám formulář přihlášky e-mailem nedošel, ozvěte se také na výše uvedené e-maily.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 12. listopadu 2021

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Při vstupu do budovy školy bude nutné prokázat:

  • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19.

Sdělení a prosba

Milí studenti,

chtěla bych vás informovat o standardním postupu hygieny v případě, že ve škole bude zjištěna covid pozitivní osoba (žák, pedagog…). Všichni, kdo v hygienou vymezeném čase přišli s touto osobou do kontaktu a nejsou očkovaní, příp. neprodělali covid v posledních 180 dnech, musí okamžitě přejít do karantény a řídit se pokyny hygieniků. Třída buď pokračuje v prezenční výuce (převažují-li v ní očkovaní), nebo přechází na distanční výuku podle pravidelného rozvrhu (převažují-li neočkovaní).

Jsme zdravotnická škola, zdraví je pro nás nejvyšší hodnotou a měli bychom jít příkladem v péči o vlastní zdraví i chránění zdraví ostatních. Proto bych si velmi přála, aby ti, kteří s očkováním ještě váhají, přestali otálet a pomohli nám všem vytvořit prostředí, ve kterém koronavirus nebude mít šanci. Děkuji vám za to.

Soňa Lamichová

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 26. října 2021. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium. Důvodem je celodenní přerušení dodávky vody do budovy školy.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 27. září 2021. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Zahájení školního roku

Při vstupu do školy se žáci a studenti 1. 9. 2021

  • prokáží platným negativním RT-PCR nebo antigenním testem z odběrového místa
  • nebo certifikátem o očkování
  • nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 (ve lhůtě do 180 dnů)

Ve výjimečných případech budou žáci a studenti 1.9. testováni antigenními testy ve škole v učebně dle rozpisu.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků a studentů ještě 6.9. a 9.9.2021 v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Žáci a studenti budou mít dýchací cesty zakryté ochranným prostředkem (respirátor), který mohou sundat až po usednutí ve třídě do lavice. Ve společných prostorech musí mít dýchací cesty zakryté.

Pokud se některý žák či student neprokáže platným testem či očkováním a odmítne se testovat ve škole, je povinen nosit ochranné prostředky k zakrytí dýchacích cest po celý den.

Odkaz na rozpis 1. – 3. 9. 2021 zde.

1.K – výuka každý čtvrtek; 2.9. od 8.00 třídnické hodiny a pak již výuka v učebně 403

Příjezd žáků do domova mládeže 31. 8. 2021

Dne 31. 8. 2021 bude DM otevřen od 15. h.

Při vstupu do budovy DM bude nutné mít respirátor a prokázat (žáci i zákonní zástupci):

  • absolvování RT-PCR nebo antigenního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
  • nebo předložit certifikát o očkování případně certifikát o prodělání onemocnění Covid-19
  • ve výjimečných případech bude pouze pro žáky připraven samotest.

Společné setkání rodičů 1. ročníků je z hygienických důvodů zrušeno.

Rodiče však zveme na Výstavu na plotě (na plotě DM Hradecká) s názvem Plné ruce práce a do Fair trade kavárničky v alternativních prostorách DM, která se uskuteční v rámci komunitního setkávání.