Aktuality pro studenty

Výuka oboru Diplomová všeobecná sestra – kombinovaná forma

Výuka ve školním roce 2022/2023 bude probíhat:

  1. ročník – každou středu
  2. ročník – každý čtvrtek
  3.  ročník – každý pátek
  4. ročník – každou středu

1. a 2. září bude probíhat zápis a třídnické věci.

Knihovna

Provoz v knihovně bude pro letošní školní rok ukončen 23. 6. 2022.

Domov mládeže

Ubytovací kapacita domova mládeže je pro školní rok 2022-2023 naplněná. Více informací u vedoucí vychovatelky hana.kujalova@zshk.cz.

Změna provozní doby v knihovně

Od 1. 6. 2022 se z důvodu probíhající rekonstrukce v budově mění provozní doba knihovny:  po – čt: 9,30 – 14,30 hod. Individuálně je možné se domluvit na e-mailu: knihovna@zshk.cz.

Přijímání přihlášek k ubytování na domově mládeže pro školní rok 2022/2023

Domov mládeže Hradecká 868 a Komenského 268 přijímá přihlášky k ubytování na školní rok 2022/2023. Konečný termín pro přijímání přihlášek je 31.5.2022. Ubytovaní žáci obdrží přihlášky přímo v DM. Ostatní si mohou přihlášky vyzvednout na sekretariátu školy, na domově mládeže v Hradecké ulici 868 nebo stáhnout zde.

Rozhodnutí o ubytování bude předáno osobně, případně zasláno poštou či e-mailem do 22. 6. 2022.

PŘEDSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Pro žáky i veřejnost na 31. května 2022 připravujeme zajímavý celodenní program:

  • čas konání programu od 9:00 do 15:00 hod
  • představení moderních ochranných pomůcek
  • ukázky první pomoci s našimi studenty z Ukrajiny
  • informace o stážích ve Španělsku a v Norsku
  • prezentace našich studentek o síti Euro Apprenticeship
  • představení plánů na Erasmus+ a Norské fondy na příští projektové období

Pozvánku naleznete zde.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 8. dubna 2022

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů v přidělených učebnách

15,30 – 17,00 – informace vyučujících v kabinetech pro rodiče

Vzhledem k dopravnímu omezení křižovatky u Fortny není možné parkování před a za budovou školy. Doporučujeme využít parkoviště u Koupaliště Flošna (Malšovická 779, Malšovice, 500 09 Hradec Králové) – plánek zde.

Stipendijní programy

Fakultní nemocnice Hradec Králové nabízí stipendijní programy pro studenty oborů všeobecná sestra a dětská sestra. Více zde.

Informace z MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 31. 1. 2022 byla ve Sbírce zákonů vydána novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zrušuje v plném rozsahu povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19.

Volný den pro žáky 3. a 4. ročníku SŠ

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky 3. a 4. ročníku střední školy, a to na 3. února 2022.

Žáci 1. a 2. ročníku střední školy se zúčastní on-line minimaturit a studenti VOŠ mají výuku v souladu s rozvrhem.

Soňa Lamichová