Formuláře

Střední škola

Uvolnění z výuky SŠ stáhnout
Uvolnění dopravní důvody SŠ stáhnout
Uvolnění okrajové hodiny SŠ stáhnout
Uvolnění z výuky v průběhu dne SŠ stáhnout
Uvolnění z TEV SŠ stáhnout
Opakování ročníku stáhnout
Přestup z jiné školy stáhnout
Přijetí do vyššího ročníku stáhnout
Přerušení studia stáhnout
Potvrzení o studiu stáhnout
Přihláška ke stravování stáhnout

Vyšší odborná škola

Sleva školného_prospěch stáhnout
Sleva školného_sociální důvody stáhnout
Prodloužení zkouškového období stáhnout
Přestup z jiné školy stáhnout
Přijetí do vyššího ročníku stáhnout
Uznání vzdělání stáhnout
Potvrzení o studiu VOŠ stáhnout
Žádost_umožnění odborné praxe DFA stáhnout
Žádost_umožnění odborné praxe DVS stáhnout
Přihláška ke stravování stáhnout
Žádost o registraci ABS práce stáhnout