Služby

Stravování

Školní jídelna

  • naše jídelna nabízí celodenní stravování, standardní je výběr ze dvou možností
  • jedno jídlo – základní – běžné druhy jídel podle receptur české kuchyně, druhé jídlo je možností pro strávníky, kteří upřednostňují bezmasou stravu – např. sladká jídla, zeleninové pokrmy, luštěniny, ovocné a zeleninové talíře, těstovinové saláty atp.
  • školní jídelna vaří dle zásad zdravé racionální výživy, do jídelníčku je zařazováno co nejvíce čerstvé zeleniny a ovoce

Úhrady stravného

  • žáci hradí stravné bezhotovostně převodním příkazem nebo pokladní složenkou na účet školní jídelny u Komerční banky v H.K. (viz příloha Informace o úhradách)
  • důchodci a cizí strávníci hradí odebranou stravu v hotovosti ve ŠJ
  • zaměstnancům je úhrada za odebranou stravu prováděna srážkou ze mzdy

Úhrady stravného pro studenty

  • žáci hradí stravné bezhotovostně převodním příkazem nebo pokladní složenkou na účet školní jídelny u Komerční banky v H.K. (viz. příloha Informace o úhradách)
  • číslo účtu 27-317410227/0100 (účet je společný pro platbu ubytování i stravování),  variabilní symbol – evidenční číslo strávníka
Výše stravného pro studentyVýše stravného pro cizí strávníky
Snídaně + přesníd. 32,– KčSnídaně 70,– Kč
Oběd 39,– KčObědy 111,– Kč
Svačina 14,– KčVečeře 109,– Kč
Večeře 37,– Kč
II. Večeře 18,– Kč
Celodenní strava 140,– Kč

Další informace a přihlášky ke stravování

Slezáková Jana, DiS.495 513 454Jana.Slezakova@zshk.czvedoucí stravovacího provozu
Strava.czstáhnout
Řád školní jídelnystáhnout
Přihláška ke stravovánístáhnout
Informace o úhradáchstáhnout

Knihovna

Knihovna se nachází v budově domova mládeže VOŠZ a SZŠ, Komenského 268, (nedaleko budovy školy). Je vedena v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR. V knihovně je k dispozici půjčovna, čítárna a studovna. Je střediskem pro žáky, studenty, pedagogy, odbornou veřejnost i další zájemce.

Celkový počet knih přesahuje 12 000. Velkou část knihovního fondu tvoří literatura odborná podle oborů školy. Učebnice lze bezplatně celoročně zapůjčit po schválení žádosti ze sociálních či zdravotních důvodů. K dispozici  jsou všechny tituly ze seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Osobní údaje knihovna zpracovává podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, a směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů. Účelem, pro který knihovna údaje sbírá, zpracovává a ověřuje, jsou ochrana majetku a knihovního fondu.

Služby knihovny

  • Výpůjční (absenčně – knihy, časopisy, prezenčně – absolventské práce),
  • informační, řešeršní,
  • dostupnost sítě Internet (v současné době disponuje lokální sítí 6 počítačů),
  • kopírování, tisk, možnost scannování.

Otevírací doba

Po – St:    13 – 18 hodin

Čt:             11 – 16 hodin

Další informace

Mgr. Mlázovská Eva724 926 810Eva.Mlazovska@zshk.czvedoucí školní knihovny 
Katalog knihovny
https://knihovna.zshk.cz

Eduroam

Eduroam (education roaming) je bezpečná a celosvětová roamingová WiFi infrastuktura vyvíjená a provozovaná mezinárodní výzkumnou a vzdělávací komunitou. Eduroam vznikl v Evropě, postupně získal na popularitě a v současnosti je k dispozici na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Eduroam umožňuje studentům, vědcům a personálu participujících organizací získat přístup k Internetu kdekoli je přítomen prostým otevřením jejich laptopu.

Kde a jak se připojit?

WiFi síť eduroam je na VOŠZ a SZŠ k dispozici v hlavní budově školy, na adrese Komenského 234, Hradec Králové.

Přes síť eduroam je možné se připojit k Internetu také na mnoha dalších pracovištích a organizacích zapojených do projektu eduroam.cz.

K připojení je potřeba uživatelské jméno a heslo. Jméno a heslo může být vydané správcem sítě VOŠZ a SZŠ HK nebo jiné organizace zapojené do projektu eduroam.cz. Všechny návody na tomto webu počítají s tím, že zájemce o připojení má uživatelské jméno vydané VOŠZ a SZŠ HK a to ve tvaru login@zshk.cz.

Technické parametry

  • WPA/WPA2 Enterprise, TKIP
  • ověření přes 802.1x PEAP
  • jméno serveru radius.zshk.cz

Kontaktní adresa pro případ problémů s připojením: Martin.Sin@zshk.cz