53-41-M/03 Praktická sestra

PRAKTICKÁ  SESTRA

od 1.9.2018 dochází ke změně oboru Zdravotnický asistent na Praktickou sestru.

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 2 třídy, tzn. přijímáme 60 žáků. (V případě velkého počtu uchazečů je možné otevřít 3 třídy, tj. 90 žáků.)

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu
 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  2020    na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

FORMA VÝUKY

Vzdělávání v oboru vzdělání Zdravotnický asistent realizujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu.
 

1. a 2. ročník převažují PŘEDMĚTY JAZYKOVÉ, SPOLEČENSKOVĚDNÍ, PŘÍRODOVĚDNÉ:

 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • cizí jazyk (německý nebo anglický)
 • latina
 • matematika
 • informatika a výpočetní technika

3. a 4. ročník převládají ODBORNÉ PŘEDMĚTY, velká část vyučování probíhá formou PRAKTICKÉ VÝUKY na klinických pracovištích ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
Součástí studia je i souvislá odborná praxe ve 3. ročníku.
PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

 • Všeobecná ošetřovatelská péče
 • Ošetřování nemocných
 • Teorie ošetřovatelství
 • Vnitřní lékařství
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
   

UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • státní i soukromá lůžková nebo ambulantní zdravotnická zařízení
 • domácí péče
 • zdravotnická zařízení dlouhodobé péče

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PROFESNÍ RŮST

 • navazující studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách - bakalářské i magisterské
 • specializační studium

 

Bližší informace:

Mgr. Dlabáčková

Nike