Zubní technik

Diplomovaný Zubní technik

OTEVÍRÁME každoročně 1 studijní skupinu.

 

Tříleté studium zakončené absolutoriem.

Zuby jsou pro nezbytné pro zdraví i společenský život každého z nás. Nadějí pro pacienty s defektním chrupem jsou zubní náhrady a lidé, kteří je vyrábí – třeba právě vy.

VOŠ

Co ve vás bude?

 • Stanete se kvalifikovaným odborníkem, který v zubních laboratořích zhotovuje zubní náhrady a ortodontické léčebné pomůcky pro čelistní ortopedii. Vašimi přednostmi budou zručnost a perfektní teoretická připravenost pro vykonávání laboratorní práce.

 • Díky všeobecným předmětům se ale Vaše kariéra může rozvíjet i do manažerských pozic.

Co ve vás je?

 • Specifikem oboru diplomovaného zubního technika jsou talentové zkoušky z kreslení a modelování.

 • Pro přijetí ke studiu musíte také zvládnout testy z biologie člověka a anglického, nebo německého jazyka.

 • Při hodnocení bude zohledněn i průměr známek z maturitního vysvědčení.

 • Kompletní podmínky a požadavky k přijímacímu řízení najdete zde.

Jak vypadá studium?

 • Teoretická i teoreticko-praktická výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů v úzké spolupráci s významnými odborníky ze všech odvětví stomatologie.

 • Velkou část studia strávíte praktickou výukou na špičkových odborných pracovištích. Při nich se seznámíte nejen s reálným provozem a svým budoucím povoláním, ale také se specialisty, kteří se s vámi podělí o své cenné zkušenosti, nasbírané dlouholetou praxí.

 • Osvojíte si také znalosti z managementu, práva a legislativy. Z cizích jazyků můžete volit mezi angličtinou a němčinou.

 • Učební plán_DZT

Kam po absolutoriu?

 • Obor vám umožňuje pokračovat ve studiu bakalářských i magisterských studijních programů vysokých škol, zejména se zaměřením na zubní lékařství.

 • Pracovní uplatnění naleznete ve státních i soukromých zubních laboratořích, stomatologických klinikách či výzkumných ústavech. Kariéru můžete nastartovat i v oboru výroby a distribuce stomatologických materiálů, přístrojů a nástrojů.

 • Po absolvování specializačního studia můžete provozovat samostatnou živnost nebo vést zubní laboratoř.

Bližší informace