Všeobecná sestra

Diplomovaná Všeobecná sestra

Tříleté studium zakončené absolutoriem

Ošetřuje pacienty, připravuje je k lékařskému ošetření a starajá se o hlaký chod svého oddělení – bez všeobecných sester se zdravotnictví neobejde. Uplatnění najdou v ČR i celé EU.

VOŠ

Co ve vás bude?

 • Vaší pracovní náplní bude zajištění chodu pracoviště ambulantní péče ve státním či soukromém zařízení a poskytování odborné zdravotní péče dospělým i dětským pacientům.

 • V porovnání s praktickou sestrou má diplomovaná všeobecná sestra rozsáhlejší rozhodovací kompetence v odborných otázkách, týkajících se péče o pacienta.

Co ve vás je?

 • Pro přijetí ke studiu musíte splnit přijímací zkoušky z biologie člověka a anglického, nebo německého jazyka.

 • Kompletní podmínky a požadavky k přijímacímu řízení najdete zde.

Jak vypadá studium?

 • Teoretická i teoreticko-praktická výuka probíhá v úzké spolupráci s lékaři z klinických pracovišť.

 • Velkou část studia strávíte praktickou výukou na odborných pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo v dalších partnerských zařízeních. Při nich se seznámíte nejen s reálným provozem jednotlivých oddělení a svým budoucím povoláním, ale také s odbornými specialisty, kteří se s vámi podělí o své cenné zkušenosti, nasbírané dlouholetou praxí.

 • Osvojíte si znalosti z oboru psychologie, komunikace, pedagogiky a sociologie.

 • Z cizích jazyků můžete volit mezi angličtinou, němčinou a italštinou.

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje poskytuje studentům motivační a prospěchová stipendia.

 • Učební plán DVS_1.P

 • Učební plán_DVS

Kam po absolutoriu?

 • Obor vám umožňuje pokračovat ve studiu bakalářských i magisterských studijních programů vysokých škol.

 • Pracovní uplatnění naleznete ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních, v sektoru primární ošetřovatelské péče, domácí péče nebo sociálních služeb.

 • Využít můžete také možnost zahraniční stáže v onkologickém centru Monzino v Itálii, kterou ZSHK nabízí svým absolventům.

Bližší informace