Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme 2 třídy.

 

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Už teď víš, že chceš po maturitě na medicínu? Zdravotnické lyceum ti otevírá dveře – díky lékařskému zaměření studia budeš mít před ostatními pořádný náskok.

Co v tobě bude?

 • Zdravotnické lyceum je především ideální příprava na studium lékařských, farmaceutických či zdravotně sociálních fakult vysokých škol. I bez vysoké se ale o práci strachovat nemusíš – absolventi se často uplatňují na administrativních pozicích v zdravotnických zařízeních, ale také v sociálních službách a charitativních organizacích.

Co v tobě je?

 • V přijímacím řízení tě čekají zkoušky z matematiky a českého jazyka.

 • Plusové body k přijímačkám můžeš získat za aktivní činnost v kroužcích a spolcích se zdravotnickým zaměřením. Každý bod se počítá!

 • Při přijímání studentů hledíme i na prospěch z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku. 

 • Kompletní podmínky a požadavky k přijímacímu řízení najdeš zde.

Jak vypadá studium?

 • V prvním a druhém ročníku se studium zdravotnického lycea velmi podobá gymnáziu. Převažují jazykové a společenskovědní předměty – čeština, cizí jazyk, latina, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie a další.

 • Ve třetím a čtvrtém ročníku si vybereš předměty, které tě nasměrují k dalšímu studiu či práci. Vybírat budeš z bloků „klinické lékařské a ošetřovatelské obory” a „zdravotnické technické a laboratorní obory”.

 • Učební plán_LY

 • ŠVP_Lyceum

   

  Kompletní ŠVP je uložen v pracovně zástupců ředitelky.

Kam po maturitě?

 • Po škole se uplatníš v soukromém i státním sektoru na specifických pracovních pozicích – všude tam, kde jde o zdravotnictví. Může to být administrativa, zdravotnické pojišťovnictví, sociální služby nebo třeba státní správa.

 • Se znalostmi z lycea máš ale rozhodně na víc – třeba na vyšší odbornou, nebo rovnou vysokou školu. Výběr je široký, nejblíže tvému zaměření ale budou lékařské a farmaceutické fakulty.

Bližší informace