Dětská sestra

Diplomovaná Dětská sestra

Tříleté studium zakončené absolutoriem.

Péče o dětské pacienty je péčí o budoucnost nás všech. Pomáhat těm nejmenším není jen práce, ale životní poslání, které má neoddiskutovatelný smysl.

Nový obor, který budeme otevírat každoročně!

VOŠ

Co ve vás bude?

 • Práce s dětskými pacienty je psychicky i fyzicky náročné povolání. O to více uspokojující je ale pocit z pomoci, kterou jim jako dětská sestra můžete nabídnout.

 • Vedle obvyklých teoretických i praktických znalostí vyžaduje práce na dětských odděleních také notnou dávku empatie, citu i psychické odolnosti. Naši zkušení pedagogové a odborníci jsou tu proto, aby vám tyto vlastnosti pomohli v sobě objevit.

Co ve vás je?

 • Pro přijetí ke studiu musíte splnit přijímací zkoušky z biologie člověka a anglického, nebo německého jazyka.

 • Kompletní podmínky a požadavky k přijímacímu řízení najdete zde.

Jak vypadá studium?

 • Teoretická i teoreticko-praktická výuka probíhá v úzké spolupráci s lékaři a sestrami z klinických pracovišť. Velkou část studia strávíte praktickou výukou na odděleních Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo v dalších partnerských zařízeních. Při nich se seznámíte nejen s reálným provozem jednotlivých oddělení a svým budoucím povoláním, ale také s odbornými specialisty, kteří se s vámi podělí o své cenné zkušenosti, nasbírané dlouholetou praxí.

 • Osvojíte si znalosti z oboru psychologie, komunikace, pedagogiky a sociologie. Z cizích jazyků můžete volit mezi angličtinou, němčinou a italštinou.

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje poskytuje studentům motivační a prospěchová stipendia.
  Kompletní učební plán najdete zde.

 • Učební plán_DDS

Kam po absolutoriu?

 • Obor vám umožňuje pokračovat ve studiu bakalářských i magisterských studijních programů vysokých škol.

 • Pracovní uplatnění naleznete ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních pro děti všech věkových skupin, zubních ordinacích nebo v sektoru primární ošetřovatelské péče, péče o děti či sociálních služeb.

Bližší informace