Praktická sestra

Praktická sestra

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme 2 třídy, tzn. přijímáme 60 žáků.

 

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Ošetřovat pacienty, přispívat jejich uzdravení. To je úkolem praktické sestry – zdravotníka, který je lidem nejblíže. Proměňte nemocnice a ordinace v příjemné místo!

Co v tobě bude?

 • Pečovat o zdraví, ale také psychickou pohodu pacientů – to je posláním praktické sestry. Lékařům budeš pomáhat se získáváním podkladů k diagnóze, lidem poskytovat základní ošetřovatelskou péči nebo pomáhat s rehabilitací. Na oddělení budeš mít spoustu práce s tím, aby vše fungovalo, jak má.

 • Praktická sestra je bez nadsázky anděl strážný každého, kdo musí vyhledat lékařskou pomoc. A může to být i muž!

Co v tobě je?

 • V přijímacím řízení tě čekají zkoušky z matematiky a českého jazyka.

 • Plusové body k přijímačkám můžeš získat za aktivní činnost v kroužcích a spolcích se zdravotnickým zaměřením. Každý bod se počítá!

 • Při přijímání studentů hledíme i na prospěch z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku.

 • Kompletní podmínky a požadavky k přijímacímu řízení najdeš zde.

Jak vypadá studium?

 • V prvním a druhém ročníku nasbíráš základy, bez kterých se v dalších letech studia i práce neobejdeš. Čeká tě spousta hodin biologie, chemie a fyziky. A protože ve zdravotnictví je latina takřka úřední jazyk, budeš se muset pár slovíček naučit. A pro případ, že by tě lákalo vycestovat za prací do světa, tě čekají i hodiny angličtiny nebo němčiny.
  Matematika, český jazyk a informatika je samozřejmost – stejně, jako tělocvik!

 • Ve třetím a čtvrtém ročníku strávíš hodně času studiem odborných předmětů a praxí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Ve třeťáku tě čeká také souvislá odborná praxe. Z odborných předmětů se můžeš těšit na všeobecnou ošetřovatelskou péči, ošetřování nemocných,vnitřní lékařství, psychologii a komunikaci, první pomoc nebo teorii ošetřovatelství.

 • Učební plán_PS

 • ŠVP_Praktická sestra

   

  Kompletní ŠVP je uložen v pracovně zástupců ředitelky.

Kam po maturitě?

 • Pokud chceš po střední nastoupit do práce, čeká tě lavina nabídek. O praktické sestry je všude nouze! Uplatnění tak hravě najdeš v soukromých i veřejných zdravotnických zařízeních nebo organizacích zajišťujících domácí péči. Díky zkušenostem z Fakultní nemocnice Hradec Králové si můžeš hravě troufnout i na nejprestižnější nemocnice a kliniky.

 • K dalšímu studiu se nabízí navazující obor na vyšší odborné škole. Vybírat ale můžeš i z nabídky vysokých škol či specializačních kurzů.

Bližší informace