Zdravotní laborant

Diplomovaný Zdravotní laborant

Ve školním roce 2024/2025 studijní skupinu NEOTEVÍRÁME.

 

Tříleté studium zakončené absolutoriem.

Dveře do veřejného i soukromého zdravotnictví a vědeckých ústavů jsou vám otevřené. Laboratoře, „týlová podpora” zdravotnictví, vzdělané odborníky nutně potřebují!

VOŠ

Co ve vás bude?

 • Vaším posláním bude analyzovat biologické vzorky z lékařských zařízení v laboratořích. Na základě vaší práce budou lékaři určovat diagnózu a následnou léčbu svých pacientů.

 • Jako diplomovaní zdravotničtí laboranti se také můžete stát součástí, či dokonce vedoucími pracovníky výzkumných týmů, které jsou nadějí pro pacienty s dnes nevyléčitelnými či těžko léčitelnými chorobami.

Co ve vás je?

 • Pro přijetí ke studiu musíte splnit přijímací zkoušky z chemie a anglického, nebo německého jazyka.

 • Kompletní podmínky a požadavky k přijímacímu řízení najdete zde.

Jak vypadá studium?

 • Teoretická i teoreticko-praktická výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů v úzké spolupráci s významnými odborníky z klinických pracovišť a laboratoří.

 • Velkou část studia strávíte praktickou výukou na špičkových odborných pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové. Při nich se seznámíte nejen s reálným provozem a svým budoucím povoláním, ale také se specialisty, kteří se s vámi podělí o své cenné zkušenosti, nasbírané dlouholetou praxí.

 • Osvojíte si také znalosti z managementu, práva a legislativy.

 • Z cizích jazyků můžete volit mezi angličtinou a němčinou.

 • Učební plán_DZL

Kam po absolutoriu?

 • Obor vám umožňuje pokračovat ve studiu bakalářských i magisterských studijních programů vysokých škol, zejména se zaměřením na laboratorní diagnostiku.

 • Pracovní uplatnění naleznete ve státních i soukromých laboratořích či vědeckých ústavech. V komeční sféře se hravě uplatníte v laboratořích firem se zaměřením na farmacii, veterinární medicínu nebo potravinářství.

Bližší informace