Všeobecná sestra – kombinované

Diplomovaná Všeobecná sestra – kombinované

Tříapůlleté kombinované studium zakončené absolutoriem.

Pracujete, ale hledáte prostor pro vlastní rozvoj? Zkuste kombinované studium, staňte se diplomovanou všeobecnou sestrou a dejte své kariéře nový smysl.

Nově přijímáme od 1. 9. 2019 i do zkrácené formy studia – viz Přijímačky.

VOŠ

Co ve vás bude?

 • Vaší pracovní náplní bude zajištění chodu pracoviště ambulantní péče ve státním či soukromém zařízení a poskytování odborné zdravotní péče dospělým i dětským pacientům.

 • V porovnání s praktickou sestrou má diplomovaná všeobecná sestra rozsáhlejší rozhodovací kompetence v odborných otázkách, týkajících se péče o pacienta.

Co ve vás je?

 • Pro přijetí ke studiu musíte splnit přijímací zkoušky z biologie člověka a anglického, nebo německého jazyka.

 • Kompletní podmínky a požadavky k přijímacímu řízení najdete zde.

Jak vypadá studium?

 • Do školy budete chodit 1 den v týdnu a v ostatních dnech budete plnit odbornou praxi. Během studia musíte splnit povinných 2300 hodin praxe. Studijní plán je navržen tak, aby studenti zvládli skloubit školu a zaměstnání.

 • Teoretická dvoudenní výuka je doplněna e-learningovými materiály, ze kterých můžete čerpat při svém samostudiu.

 • Pro praktickou výuku je naším hlavním partnerem Fakultní nemocnice Hradec Králové. Můžete ji ale vykonávat také v jiných zdravotnických a pečovatelských zařízeních v regionu i mimo něj. Pokud pracujete na pozici zdravotnického asistenta, můžete si svůj úvazek nechat uznat jako povinnou praxi.

 • Učební plán DVS_kombin

Kam po absolutoriu?

 • Obor vám umožňuje pokračovat ve studiu bakalářských i magisterských studijních programů vysokých škol.

 • Pracovní uplatnění naleznete ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních, v sektoru primární ošetřovatelské péče, domácí péče nebo sociálních služeb.

 • Využít můžete také možnost zahraniční stáže v onkologickém centru Monzino v Itálii, kterou ZSHK nabízí svým absolventům.

Bližší informace