Farmaceutický asistent

Diplomovaný Farmaceutický asistent

Tříleté studium zakončené absolutoriem.

Moderní medicína se bez farmaceutického průmyslu neobejde. Výzkum, vývoj, výroba i prodej léčiv je polem pro farmaceutické asistenty. Pomozte lidem na cestě ke zdraví!

Každoročně otevíráme tříletý akreditovaný vzdělávací program v denní formě vzdělání.

VOŠ

Co ve vás bude?

 • Naučíme Vás chápat vztahy mezi léčivými látkami a živým organismem. Vaše znalosti chemie, biochemie, farmakologie a dalších odvětví farmaceutické se stanou oporou lékařům a zdravotníkům při jejich snaze o pomoc pacientovi.

 • Své uplatnění můžete nalézt ve vědě a výzkumu, farmaceutickém průmyslu či lékárénské péči.

Co ve vás je?

 • Pro přijetí ke studiu musíte splnit přijímací zkoušky z chemie a anglického, nebo německého jazyka.

 • Kompletní podmínky a požadavky k přijímacímu řízení najdete zde.

Jak vypadá studium?

 • Teoretická i teoreticko-praktická výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů v úzké spolupráci s významnými odborníky ze všech odvětví farmacie.

 • Velkou část studia strávíte praktickou výukou na špičkových odborných pracovištích. Při nich se seznámíte nejen s reálným provozem a svým budoucím povoláním, ale také se specialisty, kteří se s vámi podělí o své cenné zkušenosti, nasbírané dlouholetou praxí.

 • Osvojíte si znalosti z medicínských i farmaceutických disciplín, ale také managementu, administrativy, práva a legislativy.

 • Z cizích jazyků můžete volit mezi angličtinou, němčinou.

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje poskytuje studentům motivační a prospěchová stipendia.

 • Učební plán_DFA

Kam po absolutoriu?

 • Obor vám umožňuje pokračovat ve studiu bakalářských i magisterských studijních programů vysokých škol.

 • Pracovní uplatnění naleznete ve státních i soukromých zařízeních lékárénské péče, laboratořích Státního ústavu pro kontrolu léčiv, vědeckých pracovištích vysokých škol nebo biochemických laboratořích. Pokud je vám bližší kontakt s pacienty, můžete jim svou odborností pomoci jako zaměstnanec lékárny.

Bližší informace