78–42–M/04 – Zdravotnické lyceum

Obor vzdělání připravující žáky na další studium vyšších zdravotnických škol a zdravotnických a medicínských oborů vysokých škol.

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 2 třídy.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  2020    na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

FORMA VÝUKY

1. a 2. ročník převažují PŘEDMĚTY JAZYKOVÉ a SPOLEČENSKOVĚDNÍ:

 • občanská nauka
 • dějepis
 • zeměpis
 • cizí jazyky (anglický + druhý jazyk volba mezi němčinou a ruštinou)
 • latina
 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • matematika
 • informatika a výpočetní technika

3. a 4. ročník nasměrují VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY žáka na: ° klinické lékařské a ošetřovatelské obory
° zdravotnické technické a laboratorní obory
PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

 • biologie
 • chemie
 • fyzika

UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • v sociálních službách, v organizacích s charitativní činností


PO ABSOLVOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uplatnění jako zdravotnický asistent - ošetřovatel - zubní instrumentář

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • navazující studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách, zejména zdravotnického zaměření

Bližší informace:

Mgr. Jana Hurníková

 

 

Nike Zoom Vomero 11

PřílohaVelikost
PDF icon ŠVP_LY_od_01_09_2017.pdf2.03 MB
PDF icon učební plán_LY.pdf406.06 KB