Ukázky první pomoci

Studenti třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent v Novém Bydžově provedli studenty Gymnázia v Novém Bydžově krátkým kurzem poskytování první pomoci. Připravili si stručný výklad a předvedli poskytování první pomoci v základních situacích ohrožení života.

Hlavními instruktory byli Adam Voltr a Simona Havránková. Připravili si 50minutové vystoupení a opakovali je pětkrát (pro celkem 10 tříd). Na gymnáziu ocenili jejich přednes, umění navázat kontakt s gymnazisty a zapojení posluchačů při nácviku poskytování první pomoci. Instruktoři uměli vysvětlit, jak se co dělá, a také proč a co by se mohlo stát, kdyby byl zásah prováděn špatně.

Na obrázky z akce se můžete podívat v naší galerii .