Třídíme odpad

Žáky ubytované v našem DM vedeme k šetrnému vztahu k přírodě, snažíme se jim vštípit, že jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat. Paní vychovatelka Hanka Kujalová, která je odborníkem v oblasti EVVO, uskutečnila 3. a 23. 10. 2007 na obou budovách DM přednášku s praktickými ukázkami a následnou besedou. Akce se účastnilo 64 žáků.

Fotogalerie