Setkávání s neslyšícími

V rámci mimoškolní činnosti na domově mládeže jsme v letošním roce zavedli kroužek znakové řeči. Studentky se zde nenásilnou formou seznamují se základy znakové řeči. K tomuto kroku nás vedla skutečnost, že jako budoucí zdravotníci se naši absolventi se sluchově postiženými budou ve své profesi setkávat. Občasné návštěvy sluchově postižených mladých lidí už v mnoha případech přerostly v dlouhodobé kamarádství. Mládež se setkává i na neformálních akcích nebo jen tak na procházce ve městě. Pro obě strany jsou tato setkávání velice prospěšná a obohacující. Ze začátku jim komunikaci zprostředkovávala paní vychovatelka, která ovládá znakovou řeč, nyní se pomalu obejdou i bez tlumočníka. Někdy „rukama-nohama“, někdy psaním přes mobil, ale domluví se nakonec vždycky. Vezměme si z nich příklad. Prezentace akce vyšla i v Hradeckém deníku a na jeho webu.

Fotogalerie