První pomoc

Dne 24. 10. 2006 si žákyně 3.B připravily pro studenty z DM Vocelova přednášku o první pomoci. Pod vedením Zdeničky Kousalové byla skoro dvouhodinová beseda složena, jak z teoretické, tak velmi zajímavé praktické části. Chlapci si zde mohli některé své znalosti ověřit i v praxi. Ráda bych velmi poděkovala již zmiňované Zdeničce Kousalové, tak i Lucii Fajstlové, Kláře Poláčkové, Veronice Mencové.

Obrázky naleznete v dalších aktivitách.