EVVO v mimoškolní výchově

Environmentální výchově věnují na domově mládeže mimořádnou pozornost. Kromě samozřejmého celoročního třídění odpadu jsou na tuto oblast zaměřeny i další mimoškolní akce. Součástí výchovy k ochraně životního prostředí je i stálý EKO-koutek, kde se mladí lidé mohou seznámit s různými prvky naší přírody. Najdou zde ukázky rostlin z nejbližšího okolí, ale také plody, a např. i ulity nejčastějších českých měkkýšů. Ke každému vystavenému exponátu je vždy připojen krátký popisek, a pokud se jedná o bylinky, také i použití v domácí lékárničce. EKO-koutek doplňují i panely s různou ekologickou tématikou, jako je šetření energiemi, otázka radaru, srovnání lékařské péče u nás i ve světě, pranostiky na aktuální měsíc apod.

Fotogalerie