Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2014/2015 nabízíme tyto kurzy v rámci DVPP

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - od 1.1.2015

Akreditováno MŠMT, č. j.: 33178/2010-25-849

(rozsah 20 hodin obsahuje 9 hodin teoretické přípravy a 11 hodin praktického nácviku)
Obsah – podrobný přehled témat výuky
Tento kurz seznámí uchazeče se základy poskytování první předlékařské pomoci tak, aby byli schopni adekvátně reagovat v případě náhlé změny zdravotního stavu jiné osoby. Kurz bude zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci poskytování předlékařské první pomoci. V úvodu se seznámí s celkovým vyšetřením postiženého, naučí se kontrolovat a zajišťovat životní funkce, ukládat raněného do stabilizované polohy na boku, zajistit ošetření při šoku a kolapsovém stavu, při úrazu elektrickým proudem, ošetřit rány a znehybnit zlomeniny, zajistit postiženého s otravou, poskytovat první pomoc u interních stavů – epilepsie a diabetes mellitus. (další info na herma@zshk.cz )

V rámci realizovaného projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschpnost je kurz pro pedagogy z Královéhradeckého kraje zdarma - viz projekt Předlékařská první pomoc do škol.

Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě

Akreditováno MŠMT, č.j.: 6507/2012-25-183

(rozsah 40 hodin: 20 hodin teoretické přípravy a 20 hodin praktického nácviku)

Tento kurz seznámí uchazeče se všemi nezbytnými informacemi pro výkon role zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě. Absolvent je oprávněn vykonávat zdravotníka na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě. Další info na herma@zshk.cz.

V rámci realizovaného projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je kurz pro pedagogy z Královéhradeckého kraje zdarma - viz projekt Předlékařská první pomoc do škol.

Novinky v poskytování předlékařské první pomoci

Akreditováno MŠMT, č.j.: 6507/2012-25-183

(rozsah 4 hodiny: 1,5 hodiny teorie a 2,5 hodiny praxe)

Kurz je určen k zopakování a utvrzení znalostí a dovedností získaných v rámci kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Další info na herma@zshk.cz.

V rámci realizovaného projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je kurz pro pedagogy z Královéhradeckého kraje zdarma - viz projekt Předlékařská první pomoc do škol.

Pracujeme s Moodlem

Akreditováno MŠMT, č.j.: 6507/2012-25-183

(rozsah 10 hodin – konkrétní termíny je možné dohodnout na info martin.sin@zshk.cz )
Cílem vzdělávacího programu je vybavit pedagogické pracovníky takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní samostatně vytvářet, spravovat a řídit e-learningové prostředí systému Moodle.
Obsah – podrobný přehled témat výuky (10 hodin)
Základní dovednosti - přidávat, upravovat, obnovovat, zálohovat a importovat kurzy, hodnocení kurzů.
Základní principy přidávání a správy dat, tzn. přidat a upravovat studijní materiály, testy, slovníky, webové stránky, atd.
Nastavení parametrů a voleb vlastního e-learningového kurzu, nastavení vlastního profilu, režim úprav, přesuny a skrývání bloků, další možnosti, tvorba výukových materiálů (webová stránka, slovník, test, atd.), tvorba činností (anketa, chat, databáze, slovník, wiki, přednáška, atd.).
Zápis studentů do kurzu a nastavení zápisu, hodnocení studentů, statistika, práce ve skupinách, zálohování, obnova, import a resetování kurzu, práce s nápovědou a hledání dalších zdrojů informací na Internetu a ve Wikipedii.