Děláme radost seniorům

Ve středu 7. května 2008 , se vydařila besídka lidových písniček pro obyvatele Domova důchodců v Chlumci nad Cidlinou. Díky grantu paní vychovatelky Mgr. Hany Kujalové mohla děvčata vyrobit pěkné, ručně malované hedvábné šátky, které jistě každému z podarovaných udělaly radost. Velké poděkování patří všem účinkujícím a samozřejmě i všem, kteří se podíleli na výrobě dárečků. Ale úplně to největší si zaslouží Bára Kubínová a Radka Novotná, bez nich by to tedy tak dobře nešlo .