Beseda s Městskou policií

Velmi dobrou spolupráci má náš domov mládeže s Městskou policii v Hradci Králové. Každoročně připravujeme pro žáky 1. ročníků a další zájemce primárně preventivní besedy a přednášky na vybraná témata.  V letošním roce nás navštívil 7. 11. a 19. 12. specialista z oddělení prevence kriminality Ivan Dubec a zaměřil se především na trestní odpovědnost a následky protiprávního jednání. Akce se účastnilo celkem 76 žáků.

Fotogalerie