Studentský den

V pátek 14. listopadu proběhl ve všech prostorách školy již 12. ročník Studentského dne jako oslava a připomínka studentského svátku a listopadových událostí v letech 1939 a 1989. Program připravili žáci 3. E a 4. L ve spolupráci s pedagogy a celá akce byla organizována tak, aby studenti mohli aktivně a spontánně vyjádřit vlastní postoje a názory k závažným společenským tématům a zároveň se i pobavili.

Témata pro letošní rok byla zaměřena na ochranu přírody, nutnost vzájemné pomoci a spolupráce a škodlivost různých druhů závislostí. Každá třída vyslala do sportovní soutěže jedno nebo dvě osmičlenná družstva, která soutěžila v zábavně - recesistických disciplínách v kostýmech odpovídajících hlavnímu tématu. Bylo opravdu zábavné pozorovat, jak je škola plná bobrů, stromů a ochránců přírody. Ostatní studenti měli možnost projevit své tvůrčí ambice v oblasti literární a výtvarné. Tato část programu probíhala v aule a ve vybraných třídách, pracovalo se s hlínou, barvami, papírem i přírodním materiálem. Tvůrčí atmosféru, která v pátek 14. 11. ovládla celou školu, skvěle doplnila moderátorská dvojice Martin Květoň a Tereza Lebdušková.

Na závěr zábavného dopoledne proběhla burza předmětů, které darovali drobní sponzoři a členové pedagogického sboru. Tato školní miniburza si nijak nezadala s velkými aukcemi. Licitovalo se sice jenom o desetikoruny, ale smysl celé této akce dodával jejímu průběhu vážnost. Celý finanční obnos, který se podařilo získat spolu se startovným od jednotlivých tříd, je totiž  určen na ryze dobročinné účely, na pokrytí nákladů adopce indické holčičky a na další charitativní účel, o němž si žáci rozhodují sami. Celkem bylo vybráno 9 363 Kč.

Vše bylo zakončeno předáním cen, na které přispělo občanské sdružení Škola-Rodiče-Děti. Ceny byly uděleny v kategoriích: Nejlepší kostým, nejlepší tři sportovní družstva, nejlepší literární a výtvarné dílo.

Dík patří především studentům 3. E a 4. L a také některým pedagogům, kteří na přípravě a realizaci akce spolupracovali.

Atmosféru dne vám přiblíží fotografie.