Beseda na téma "Jaké je to neslyšet"

Svět ticha, to je něco, co si přeje zažít občas každý z nás. Nikdo z nás si ovšem neumí ani ve snu představit, jaké to je v takovém světě ticha žít po celý život. Proto jsme se rozhodli alespoň maličko tento stálý svět ticha přiblížit našim studentům a studentkám. V pondělí 21. května 2007 jsme na domově mládeže uspořádali besedu společně se sluchově postiženými. Zúčastnili se jí jednak sluchově postižení studenti, ale naše pozvání přijal i ing. Jan Šafra, neslyšící profesor z naší školy spolu se svojí manželkou ing. Helenou Šafrovou, taktéž profesorkou naší školy, rovněž PhDr. Eva Šrejbrová, profesorka gymnázia Boženy Němcové, jež na škole pro sluchově postižené dlouhá léta učila. Účast našich studentů byla velmi vysoká, sešli se ubytovaní z obou internátů, a dokonce se zúčastnili také neubytovaní chlapci z prvního ročníku. Pan ing. Šafra velice poutavě vyprávěl o své cestě životem, o radostech i strastech, se kterými se jako sluchově handicapovaný setkával a musel se s nimi vyrovnat, a jen svojí pílí a houževnatostí se dostal až tam, kde je dnes. Paní ing. Šafrová nám velmi ochotně odpovídala na zvídavé dotazy, jaké je to žít se sluchově postiženým partnerem.

 

Mladí neslyšící se velmi rychle skamarádili s našimi studenty a studentkami, mezi nimi se rozproudila zajímavá beseda. Například neslyšící David se ptal naší Ingrid, zdali by si vzala za manžela neslyšícího chlapce, slyšící děvčata zase zajímalo, jak vychovávat neslyšící dítě, jaké že jsou mezi neslyšícími vztahy, zdali jejich rodiče umí znakový jazyk apod. Paní vychovatelka Mgr. Stáňa Kolouchová tlumočila celou besedu zároveň i do znakové řeči.

 

Beseda se protáhla přes dvě hodiny a dotazy nebraly konce. Mladí lidé se nakonec dohodli, že toto setkání nebude poslední, že od září rozjedeme kroužek znakové řeči, aby se obě skupiny mezi sebou lépe domluvily. Jejich zájmy jsou velmi podobné, k porozumění je potřeba jen odstranit komunikační bariéru. Posláním zdravotníků je pomáhat lidem. Znalost základů znakového jazyka se jim může v jejich budoucím povolání hodit. Naučit se navzájem se respektovat a žít spolu v jedné společnosti je krásný ideál, ke kterému naše beseda určitě alespoň malou měrou napomohla.

Obrázky z akce si můžete prohlédnout v galerii obrázků .