Výuka

Vizualizace laboratorních prací z obecné biologie

Výukové materiály vznikly v rámci projektu Vizualizace laboratorních prací z obecné biologie. Byla zpracována vybraná témata – Historie cytologie, Prokaryotická buňka, Eukaryotická buňka a Evoluce buňky. Celkem bylo vytvořeno 7 Powerpointových prezentací, 21 návodů a 21 pracovních listů. Náročností odpovídají střední škole.


Histologické preparáty

Internetová databáze histologických preparátů sestavená Janem Pavlíkem, studentem oboru Zdravotní laborant.


Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích

Multimediální interaktivní výukový program určený zejména pro potřeby výuky odborných předmětů oborů Zdravotní laborant a diplomovaný zdravotní laborant na zdravotnických školách.
Program byl podpořen z prostředků MŠMT v rámci projektů SIPVZ.


Vybrané kapitoly z klinické biochemie

Multimediální výukový program vytvořený společně se zdravotnickou školou v Banské Bystrici v rámci projektu podpořeného Královéhradeckým krajem.
Program je určen pro žáky oboru Laboratorní asistent a Diplomovaný zdravotní laborant.


Stránky pana Ing. Jana Šafry

Stránky pro rodiče a žáky a také osobní stránky .

Nově najdete výukové materiály Ing. Jana Šafry také zde.


Minimaturity

Dlouhodobý školní projekt pro žáky všech druhých ročníků s prezentací a obhajobou teoretické a praktické části žákovské práce.

NIKE