Výuka oboru Diplomová všeobecná sestra – kombinovaná forma (1. ročník)