Úhrada pobytu žáků v DM – návrat žáků na praktickou či teoretickou výuku