Stravování

Školní jídelna

  • Naše jídelna nabízí celodenní stravování, standardní je výběr ze dvou možností
  • jedno jídlo - základní - běžné druhy jídel podle receptur české kuchyně, druhé jídlo je možností pro strávníky, kteří upřednostňují bezmasou stravu - např. sladká jídla, zeleninové pokrmy, luštěniny, ovocné a zeleninové talíře, těstovinové saláty atp.
  • školní jídelna vaří dle zásad zdravé racionální výživy, do jídelníčku je zařazováno co nejvíce čerstvé zeleniny a ovoce

Úhrady stravného

  • žáci hradí stravné bezhotovostně převodním příkazem nebo pokladní složenkou na účet školní jídelny u Komerční banky v H.K. (viz. příloha Informace o úhradách)
  • důchodci a cizí strávníci hradí odebranou stravu v hotovosti ve ŠJ
  • zaměstnancům je úhrada za odebranou stravu prováděna srážkou ze mzdy

Úhrady stravného - pro studenty

  • žáci hradí stravné bezhotovostně převodním příkazem nebo pokladní složenkou na účet školní jídelny u Komerční banky v H.K. (viz. příloha Informace o úhradách 2015)
  • Číslo účtu 27-317410227/0100 (účet je společný pro platbu ubytování i stravování),  variabilní symbol – evidenční číslo strávníka


Výše stravného - pro studenty

  Snídaně + přesníd. 25,- Kč        
  Oběd                      31,- Kč            
  Svačina                    9,- Kč                                   
  Večeře                    31,- Kč
  II.Večeře                12,- Kč         
  Celodenní strava       108,- Kč

Výše stravného pro cizí strávníky

Snídaně        51,- Kč   
Obědy          79,- Kč   
Večeře          79,- Kč   

Další informace a přihlášky ke stravování

Jana Slezáková, DiS, tel.: 495 513 454


 

Air Jordan XX9 29 Shoes