Přijímání přihlášek k ubytování na domově mládeže pro školní rok 2023/2024