Přijímání přihlášek k ubytování na domově mládeže pro školní rok 2022/2023