Představení zdravotnických oborů na mezinárodní úrovni (ukázky první pomoci).