Španělská výtvarná dílna

Na domově mládeže v Hradecké ulici jsme 20. dubna přivítali žáky ze Španělska, kteří přijeli na naši školu v rámci výměnného pobytu Erasmus. Paní vychovatelka Štanderová pro ně i naše žáky připravila výtvarnou dílnu – zdobení látkových tašek. Akce se vydařila, vznikla nádherná dílka a všichni dokázali překonat i drobné jazykové nedostatky.