Mikulášské besídky DMH

Přesně na Mikuláše proběhla besídka pro děti zaměstnanců naší školy na DMK. Dívky z 1. H zahrály moderní provedení pohádky O červené Karkulce pod názvem Karkulák. Nácvik probíhal od září a finální výsledek byl super. Na závěr besídky, kdy vystupoval s pohádkou i druhý domov mládeže, přišel děti potěšit Mikuláš s jeho partičkou. Každé z dětí dostalo balíček a řeklo nějakou básničku či písničku. Pěkně prožité odpoledne pro všechny zúčastněné.

Na druhý den ve stejném složení jsme zavítali na dětské oddělení ve FN V Hradci Králové.

I zde probíhala besídka dle připraveného scénáře. Nemocní dětští pacienti dostali keramického trpaslíka a polštářek zvířátka pro lepší spaní do postýlky. Pro žáky zase nová zkušenost a dobrý pocit z rozzářených dětských očí.