Malované kamínky pro charitu

Již několik let se naše domovy mládeže zapojují do Kamínkové benefice pro Středisko rané péče Sluníčko. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce. Čilé malování probíhalo celé jaro. Vznikla úžasná dílka. Ta jsme v červnu předali Oblastní charitě v HK a 28. a 29. 6. se v Žižkových sadech na divadelním festivalu konal jejich prodej. S hrdostí musím konstatovat, že mnoho z našich kamínků se prodalo a přispělo tak k neuvěřitelnému zisku 32 610,- Kč. A to mi věřte, protože já byla ve čtvrtek u toho a bylo to úžasné. Radost v dětských očí, když si z kamínků vybíraly berušku, kytičku, srdíčko nebo SpongeBoba. Dospěláci, kteří se nemohli rozhodnout zda konkrétní nebo abstraktní obrázek. Prostě nádherná a hřejivá atmosféra. Všem zapojeným moc a moc děkuji. A pokud si to chcete také zažít, tak příští rok na divadelňáku.

Mgr. Hana Kujalová – vedoucí vychovatelka