Divoženky v Nováči

Dne 28. 5. – 29. 5. 2023 proběhla expediční výprava v rámci celosvětového projektu DofE. Dobrodružná cesta započala v Novém Městě nad Metují a pokračovala k vodní nádrži Zákraví. Druhý den naše „dobrodružky“ navštívily historické náměstí a zámek. Jako cíl si děvčata zvolila vytvoření herbáře a poznání historie města. Vzhledem k tomu, že si měla vymyslet i vlastní název výpravy, pojala to poeticky, a jejich název, „Divoženky v Nováči“, mluví za vše.

Mgr. Monika Foralová – vychovatelka